Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 361-380

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LVII/468/00UCHWAŁA NR LVII/468/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/469/00UCHWAŁA NR LVII/469/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/470/00UCHWAŁA NR LVII/470/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVIII/471/00UCHWAŁA NR LVIII/471/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa. 2000-07-13
LVIII/472/00UCHWAŁA NR LVIII/472/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-07-13
LVIII/473/00UCHWAŁA NR LVIII/473/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-07-13
LVIII/474/00UCHWAŁA NR LVIII/474/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie podwyzszenia kapitału akcyjnego Sportowej Spółki Akcyjnej pod firmą Miejski Klub Sportowy „ Cracovia” . 2000-07-13
LVIII/475/00UCHWAŁA NR LVIII/475/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złocień Sp. z o.o. 2000-07-13
LVIII/476/00UCHWAŁA NR LVIII/476/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie rozwoju lokalnego handlu i przedsiębiorczości. 2000-07-13
LVIII/477/00UCHWAŁA NR LVIII/477/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000. 2000-07-13
LVIII/478/00UCHWAŁA NR LVIII/478/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/637/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krakowa. 2000-07-13
LX/488/00UCHWAŁA NR LX/488/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszaru Koncentracji Usług Kraków Opatkowice - Sidzina. 2000-09-13
LX/489/00UCHWAŁA NR LX/489/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII /828/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 1997 r. 2000-09-13
LX/490/00UCHWAŁA NR LX/490/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 91 zmian planu wydatków w działach: 66 70 74 79 83 86 89 91 93 i 97 zmian w PFGZGiK oraz zmian w wydatkach w działach 74 i 85 - zadania Dzielnic). 2000-09-13
LX/491/00UCHWAŁA NR LX/491/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Mieście Krakowie dodatków do wynagrodzeń i nagród 2000-09-13
LXI/492/00UCHWAŁA NR LXI/492/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. L. Benedyktowicza i obszaru w rejonie ul. Wodociągowej oraz uchylenia uchwały Nr LVII/538/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 1996 roku. 2000-09-27
LXI/493/00UCHWAŁA NR LXI/493/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszaru Koncentracji Usług Bronowice Wielkie Wschód. 2000-09-27
LXI/494/00UCHWAŁA NR LXI/494/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 108 w Krakowie os. Handlowe 2000-09-27
LXI/495/00UCHWAŁA NR LXI/495/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 93 w Krakowie os. Krakowiaków 18. 2000-09-27
LXI/496/00UCHWAŁA NR LXI/496/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 17 w Krakowie ul. Litewska 34. 2000-09-27


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>