Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 361-380

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/808/01UCHWAŁA NR LXXXVII/808/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Witkowickiej. 2001-10-10
LXXXVII/807/01UCHWAŁA NR LXXXVII/807/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia przeznaczenia oraz zasad zakupu i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie. 2001-10-10
LXXXVII/806/01UCHWAŁA NR LXXXVII/806/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad zbywania najmu lub dzierżawy nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 2001-10-10
LXXXVII/805/01UCHWAŁA NR LXXXVII/805/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu na budowę Centrum Sportowego KS "Bronowianka". 2001-10-10
LXXXVII/804/01UCHWAŁA NR LXXXVII/804/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Siewnej. 2001-10-10
LXXXVII/803/01UCHWAŁA NR LXXXVII/803/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności 1/25 części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Pokoju 7. 2001-10-10
LXXXVII/802/01UCHWAŁA NR LXXXVII/802/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności 1/6 części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 21. 2001-10-10
LXXXVII/801/01UCHWAŁA NR LXXXVII/801/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności 1/4 części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 19. 2001-10-10
LXXXVII/800/01UCHWAŁA NR LXXXVII/800/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru przy ul. Podgórki Tynieckie. 2001-10-10
LXXXVII/799/01UCHWAŁA NR LXXXVII/799/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieńczyce - Plac Targowy. 2001-10-10
LXXXVI/798/01UCHWAŁA NR LXXXVI/798/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-10
LXXXVI/797/01UCHWAŁA NR LXXXVI/797/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie nazw ulic. 2001-10-10
LXXXVI/796/01UCHWAŁA NR LXXXVI/796/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 28 w Krakowie ul. Duża Góra 30. 2001-10-10
LXXXVI/795/01UCHWAŁA NR LXXXVI/795/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie nadania imienia XXXVI Liceum Ogólnokształcącemu w Krakowie os. Niepodległości 19. 2001-10-10
LXXXVI/794/01UCHWAŁA NR LXXXVI/794/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 RMK z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi zmienionej uchwałą Nr LIV/430/00 z dnia 14 czerwca 2000 r. /tekst jednolity: Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa Nr 17 poz. 50 z dnia 29 listopada 2000 r.). 2001-10-10
LXXXVI/793/01UCHWAŁA NR LXXXVI/793/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa. 2001-10-10
LXXXVI/792/01UCHWAŁA NR LXXXVI/792/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa położonych w rejonie ul. Aleksandry. 2001-10-10
LXXXVI/791/01UCHWAŁA NR LXXXVI/791/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Bonarka. 2001-10-10
LXXXVI/790/01UCHWAŁA NR LXXXVI/790/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Emaus. 2001-10-10
LXXXVI/789/01UCHWAŁA NR LXXXVI/789/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Ireny Kosmowskiej. 2001-10-10


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>