Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 341-360

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LVI/448/00UCHWAŁA NR LVI/448/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie nazwy ulicy. 2000-07-05
LVII/449/00UCHWAŁA NR LVII/449/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Ewy Kułakowskiej-Bojęś i zwolnienia Jej z pełnienia obowiązków Wiceprezydenta Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/450/00UCHWAŁA NR LVII/450/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/451/00UCHWAŁA NR LVII/451/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/452/00UCHWAŁA NR LVII/452/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie wyboru Pana Bogumiła Nowickiego na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Krakowa. 2000-07-12
LVII/453/00UCHWAŁA NR LVII/453/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat. 2000-07-12
LVII/454/00UCHWAŁA NR LVII/454/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci dofinansowania do opłat mieszkaniowych. 2000-07-12
LVII/455/00UCHWAŁA NR LVII/455/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie nazw ulic. 2000-07-12
LVII/456/00UCHWAŁA NR LVII/456/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie nazw ulic. 2000-07-12
LVII/457/00UCHWAŁA NR LVII/457/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. 2000-07-12
LVII/458/00UCHWAŁA NR LVII/458/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CXIX/1069/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 2000-07-12
LVII/459/00UCHWAŁA NR LVII/459/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej na osiedlu Mistrzejowice 53a stanowiącej własność Gminy Kraków. 2000-07-12
LVII/460/00UCHWAŁA NR LVII/460/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru Czyżyny-Pas Startowy. 2000-07-12
LVII/461/00UCHWAŁA NR LVII/461/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru "Ujście Wilgi". 2000-07-12
LVII/462/00UCHWAŁA NR LVII/462/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru przy ul. Podgórki Tynieckie. 2000-07-12
LVII/463/00UCHWAŁA NR LVII/463/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach LII). 2000-07-12
LVII/464/00UCHWAŁA NR LVII/464/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 83 86 – zadania Dzielnic). 2000-07-12
LVII/465/00UCHWAŁA NR LVII/465/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. zmian planu wydatków w działach: 50 70 74 79 83 86 87 89 91 93 i 97 oraz zmian w GFOŚiGW). 2000-07-12
LVII/466/00UCHWAŁA NR LVII/466/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie obwodów głosowania na terenie miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2000. 2000-07-12
LVII/467/00UCHWAŁA NR LVII/467/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2000-07-12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>