Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 281-300

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XIII/105/99UCHWAŁA NR XIII/105/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXX/1072/98 Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Tramwaj Szybki w Krakowie linia N- S etap I" 1999-03-17
XIII/104/99UCHWAŁA NR XIII/104/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-03-17
XIII/103/99UCHWAŁA NR XIII/103/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-03-17
XII/99/99UCHWAŁA NR XII/99/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Krakowa oraz określenie obszaru na którym opłaty te obowiązują. 1999-03-03
XII/98/99UCHWAŁA NR XII/98/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/205/95 Rady Miasta Krakowa z 16 maja 1995 w sprawie określenia wysokości czynszu za lokale socjalne. 1999-03-03
XII/97/99UCHWAŁA NR XII/97/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie unieważnienia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w niektórych okręgach wyborczych. 1999-03-03
XII/96/99UCHWAŁA NR XII/96/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1999-03-03
XII/95/99UCHWAŁA NR XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie 1999-03-03
XII/102/99UCHWAŁA NR XII/102/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie reprezentowania Gminy Kraków w Komitecie Założycielskim stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich. 1999-03-03
XII/101/99UCHWAŁA NR XII/101/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. 1999-03-03
XII/100/99UCHWAŁA NR XII/100/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków w drodze bezprzetargowej na rzecz CARITAS Archidiecezji Krakowskiej 1999-03-03
XCVIII/936/02UCHWAŁA NR XCVIII/936/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 2002-01-23
XCVIII/935/02UCHWAŁA NR XCVIII/935/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku powoływanej przez Prezydenta Miasta . 2002-01-23
XCVIII/934/02UCHWAŁA NR XCVIII/934/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w zasadnicze szkoły zawodowe na podbudowie gimnazjum 2002-01-23
XCVIII/933/02UCHWAŁA NR XCVIII/933/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia techników i szkół równorzędnych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w technika na podbudowie gimnazjum 2002-01-23
XCVIII/932/02UCHWAŁA NR XCVIII/932/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia liceów zawodowych i liceów technicznych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w licea profilowane na podbudowie gimnazjum. 2002-01-23
XCVIII/931/02UCHWAŁA NR XCVIII/931/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia 4-letnich liceów ogólnokształcących na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w 3-letnie licea ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum 2002-01-23
XCVIII/930/02UCHWAŁA NR XCVIII/930/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych. 2002-01-23
XCVIII/929/02UCHWAŁA NR XCVIII/929/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta Krakowa do przygotowania projektu uchwały dot. korekty herbu Miasta Krakowa. 2002-01-23
XCVIII/928/02UCHWAŁA NR XCVIII/928/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 w sprawie nazw ulic. 2002-01-23


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>