Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 281-300

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCIV/888/01UCHWAŁA NR XCIV/888/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/106/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa. 2001-12-05
XCIV/887/01UCHWAŁA NR XCIV/887/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 2001-12-05
XCIV/886/01UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz ustalania taryfy opłat w lokalnym transporcie zbiorowym na lata 2002 - 2006. 2001-12-05
XCIV/885/01UCHWAŁA NR XCIV/885/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia w Mieście Krakowie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych. 2001-12-05
XCIV/884/01UCHWAŁA NR XCIV/884/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie. 2001-12-05
XCIV/883/01UCHWAŁA NR XCIV/883/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowopłaszowskiej jako inwestycji celu publicznego oraz uchylenia uchwały Nr XXV/242/95 Rada Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1995 r. i uchylenia uchwały Nr LV/434/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000r. 2001-12-05
XCIV/882/01UCHWAŁA NR XCIV/882/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/564/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za odpady deponowane na składowisku odpadów komunalnych Barycz oraz utylizowane w kompostowni Płaszów. 2001-12-05
XCIII/881/01UCHWAŁA NR XCIII/881/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Szczypińskiego i zwolnienia Go z pełnienia obowiązków Wiceprezydenta Miasta Krakowa. 2001-11-28
XCI/880/01UCHWAŁA NR XCI/880/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2002. 2001-11-21
XCI/879/01UCHWAŁA NR XCI/879/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów oraz zmian w wydatkach w działach: 600 i 900). 2001-11-21
XCI/878/01UCHWAŁA NR XCI/878/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854 i 900 - zadania uznane za priorytetowe przez Rady Dzielnic w 2001 roku). 2001-11-21
XCI/877/01UCHWAŁA NR XCI/877/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków zmian w wydatkach w działach: 600, 710, 754, 801, 851, 853, 854 zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu PFGZGiK). 2001-11-21
XCI/876/01UCHWAŁA NR XCI/876/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 2001-11-21
XCI/875/01UCHWAŁA NR XCI/875/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 2001-11-21
XCI/874/01UCHWAŁA NR XCI/874/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości oznaczonych jako działki 21/48 21/50 i 21/51 obręb 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. 2001-11-21
XCI/873/01UCHWAŁA NR XCI/873/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie nazw ulic. 2001-11-21
XCI/872/01UCHWAŁA NR XCI/872/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Wielkanocnej. 2001-11-21
XCI/871/01UCHWAŁA NR XCI/871/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej. 2001-11-21
XCI/870/01UCHWAŁA NR XCI/870/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Balickiej. 2001-11-21
XCI/869/01UCHWAŁA NR XCI/869/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Christo Botewa. 2001-11-21


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>