Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 261-280

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
IV/34/98UCHWAŁA NR IV/34/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/35/98UCHWAŁA NR IV/35/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/36/98UCHWAŁA NR IV/36/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CV/974/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 1998 r. dotyczącej wyrażenia zgody na wyznaczenie członka Rady Nadzorczej "Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków" Sp. z o.o. 1998-11-25
IV/37/98UCHWAŁA NR IV/37/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kraków w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. 1998-11-25
IV/38/98UCHWAŁA NR IV/38/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/39/98UCHWAŁA NR IV/39/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/40/98UCHWAŁA NR IV/40/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/41/98UCHWAŁA NR IV/41/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIII/1009/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr CXVI/1027/98 z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych "II Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa" 1998-11-25
V/42/98UCHWAŁA NR IV/42/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań realizowanych w ramach - LII). 1998-12-09
IV/56/03UCHWAŁA NR IV/56/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 1990 r. dotyczącej przystąpienia Krakowa do Związku Miast Polskich 2002-01-22
IX/81/99UCHWAŁA NR IX/81/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 1999 1999-01-27
IX/82/99UCHWAŁA NR IX/82/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie w sprawie nadania imienia samorządowej Szkole Podstawowej Nr 100 w Krakowie os. Albertyńskie 36. 1999-01-27
IX/83/99UCHWAŁA NR IX/83/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie Miasta Krakowa "bezdomnych zwierząt" oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 1999-01-27
IX/84/99UCHWAŁA NR IX/84/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 1999 - 2002. 1999-01-27
IX/85/99UCHWAŁA NR IX/85/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie Członka Zarządu Miasta Krakowa do Rady Nadzorczej Banku Współpracy Regionalnej S.A. 1999-01-27
IX/86/99UCHWAŁA NR IX/86/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie Wiceprezydenta Miasta Krakowa do Rady Nadzorczej TST Polska 1 Sp. z o.o. 1999-01-27
IX/87/99UCHWAŁA NR IX/87/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 1999-01-27
IX/88/99UCHWAŁA NR IX/88/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Dzielnic. 1999-01-27
IX/89/99UCHWAŁA NR IX/89/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany Miejskiego Komisarza Wyborczego ds. wyborów do Rad Dzielnic. 1999-01-27
IX/90/99UCHWAŁA NR IX/90/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. 1999-01-27


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>