Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 241-260

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
III/17/98UCHWAŁA NR III/17/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/18/98UCHWAŁA NR III/18/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/19/98UCHWAŁA NR III/19/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/20/98UCHWAŁA NR III/20/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/7/98UCHWAŁA NR III/7/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-12
III/8/98UCHWAŁA NR III/8/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-12
III/9/98UCHWAŁA NR III/9/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
IV/21/98UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/22/98UCHWAŁA NR IV/22/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/23/98UCHWAŁA NR IV/23/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa 1998-11-25
IV/24/98UCHWAŁA NR IV/24/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/25/98UCHWAŁA NR IV/25/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/26/98UCHWAŁA NR IV/26/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/27/98UCHWAŁA NR IV/27/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/28/98UCHWAŁA NR IV/28/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/29/98UCHWAŁA NR IV/29/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/30/98UCHWAŁA NR IV/30/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/31/98UCHWAŁA NR IV/31/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/32/98UCHWAŁA NR IV/32/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/33/98UCHWAŁA NR IV/33/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>