Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 241-260

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXXIII/239/99UCHWAŁA NR XXXIII/239/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci Romana Dmowskiego. 1999-10-20
XXXIV/247/99UCHWAŁA NR XXXIV/247/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. 1999-11-03
XXXIV/248/99UCHWAŁA NR XXXIV/248/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-11-03
XXXIV/246/99UCHWAŁA NR XXXIV/246/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Kraków. 1999-11-03
XXXIV/250/99UCHWAŁA NR XXXIV/250/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 1999-11-03
XXXIV/249/99UCHWAŁA NR XXXIV/249/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 1999-11-03
XXXIV/245/99UCHWAŁA NR XXXIV/245/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie rozdysponowania terenów pomiędzy poszczególne formy budownictwa mieszkaniowego. 1999-11-03
XXXIV/244/99UCHWAŁA NR XXXIV/244/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-11-03
XXXIV/243/99UCHWAŁA NR XXXIV/243/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. 1999-11-03
XXXIV/242/99UCHWAŁA NR XXXIV/242/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. 1999-11-03
XXXVI/254/99UCHWAŁA NR XXXVI/254/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. 1999-11-17
XXXVI/251/99UCHWAŁA NR XXXVI/251/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie Planu Finansowo - Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2000-2004. 1999-11-17
XXVI/254/95UCHWAŁA NR XXVI/254/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 1995 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 1999-11-17
XXXVI/258/99UCHWAŁA NR XXXVI/258/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wkładu niepieniężnego (aportu) którego przedmiotem jest środek trwały pod nazwą "Ciepłociąg od komory KI/1 do PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.". 1999-11-17
XXXVI/256/99UCHWAŁA NR XXXVI/256/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 14 w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16. 1999-11-17
XXXVI/259/99UCHWAŁA NR XXXVI/259/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie opinii dot. przebiegu dróg krajowych przez Kraków. 1999-11-17
XXXVI/261/99UCHWAŁA NR XXXVI/261/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 1999-11-17
XXXVI/253/99UCHWAŁA NR XXXVI/253/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków trwałych wytworzonych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz lokalnych inicjatyw mieszkaniowych do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. 1999-11-17
XXXVI/257/99UCHWAŁA NR XXXVI/257/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Kraków a Agencją Rozwoju Regionu Krakowskiego S. A 1999-11-17
XXXVI/255/99UCHWAŁA NR XXXVI/255/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste na dopełnienie w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie na rzecz Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 1999-11-17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>