Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 221-240

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XLIV/342/00UCHWAŁA NR XLIV/342/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie os. Młodości 8 w jednostkę budżetową. 00/02/23
XLIII/341/00UCHWAŁA NR XLIII/341/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/637/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krakowa. 00/01/26
XLIII/340/00UCHWAŁA NR XLIII/340/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na określonych obszarach Miasta Krakowa 00/01/26
XLIII/339/00UCHWAŁA NR XLIII/339/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie przystępowania Miasta Krakowa do podmiotów mających na celu realizację programu „Konsorcjum” 00/01/26
XLIII/338/00UCHWAŁA NR XLIII/338/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 00/01/26
XLIII/337/00UCHWAŁA NR XLIII/337/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 00/01/26
XLIII/336/00UCHWAŁA NR XLIII/336/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 00/01/26
XLIII/335/00UCHWAŁA NR XLIII/335/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 00/01/26
XLIII/334/00UCHWAŁA NR XLIII/334/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 00/01/26
XLIII/333/00UCHWAŁA NR XLIII/333/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 00/01/26
XLIII/332/00UCHWAŁA NR XLIII/332/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 00/01/26
XLIII/331/00UCHWAŁA NR XLIII/331/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia tytułu FILANTROP KRAKOWA. 00/01/26
XLIII/330/00UCHWAŁA NR XLIII/330/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie połączenia miejskich instytucji kultury. 00/01/26
XLIII/329/00UCHWAŁA NR XLIII/329/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 101 w Krakowie os. Jagiellońskie 17. 00/01/26
XLIII/328/00UCHWAŁA NR XLIII/328/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie porozumienia Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o utworzeniu jednego wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów. 00/01/26
XLIII/327/00UCHWAŁA NR XLIII/327/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/62/98 z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej. 00/01/26
XLIII/326/00UCHWAŁA NR XLIII/326/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Kraków a osobą fizyczną. 00/01/26
XLIII/325/99UCHWAŁA NR XLIII/325/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wezwania Rady Dzielnicy II Miasta Krakowa do poprawy sytuacji. 00/01/26
XLIII/324/00UCHWAŁA NR XLIII/324/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVI/980/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków 00/01/26
XLIII/323/00UCHWAŁA NR XLIII/323/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków jej użytkownikowi wieczystemu. 00/01/26


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>