Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 221-240

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXXIII/1160/02UCHWAŁA NR CXXIII/1160/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/889/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminów targowisk. 2002-10-09
CXXIII/1161/02UCHWAŁA NR CXXIII/1161/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Odwoławczej Wyborów do Rad Dzielnic. 2002-10-09
CXXIII/1162/02UCHWAŁA NR CXXIII/1162/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zwiększenia dochodów w dziale 758, zwiększenie wydatków w działach: 600, 801, zmian w wydatkach w działach: 600, 853, 926 oraz zadaniach priorytetowych Dzielnic w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926). 2002-10-09
CXXIII/1163/02UCHWAŁA NR CXXIII/1163/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr CXX/1122/02 z dnia 11 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Koletek - Sukiennicza - Dietla. 2002-10-09
CXXIII/1164/02UCHWAŁA NR CXXIII/1164/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Zarządu Miasta Krakowa dotyczących przekazania lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna. 2002-10-09
CXXIII/1165/02UCHWAŁA NR CXXIII/1165/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 3 w Krakowie, ul. Górników 27. 2002-10-09
CXXIII/1166/02UCHWAŁA NR CXXIII/1166/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta. 2002-10-09
I/1/98UCHWAŁA NR I/1/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 1998-10-29
I/2/98UCHWAŁA NR I/2/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Krakowa. 1998-10-29
I/3/98UCHWAŁA NR I/3/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta Krakowa. 1998-10-29
II/4/98UCHWAŁA NR II/4/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta Krakowa i Członków Zarządu Miasta Krakowa. 1998-11-04
II/5/98UCHWAŁA NR II/5/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-04
II/6/98UCHWAŁA NR II/6/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-04
III/10/98UCHWAŁA NR III/10/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/11/98UCHWAŁA NR III/11/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/12/98UCHWAŁA NR III/12/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/13/98UCHWAŁA NR III/13/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/14/98UCHWAŁA NR III/14/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/15/98UCHWAŁA NR III/15/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18
III/16/98UCHWAŁA NR III/16/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-18


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>