Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 201-220

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XLVI/359/00UCHWAŁA NR XLVI/359/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmiany kwot dotacji przyznanych z budżetu państwa). 2000-03-22
XLVI/358/00UCHWAŁA NR XLVI/358/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie nazw ulic. 2000-03-22
XLVI/357/00UCHWAŁA NR XLVI/357/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2000-03-22
XLVI/356/00UCHWAŁA NR XLVI/356/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2000-03-22
XLVI/355/00UCHWAŁA NR XLVI/355/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa 2000-03-22
XLVI/354/00UCHWAŁA NR XLVI/354/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2000-03-22
XLVI/353/00UCHWAŁA NR XLVI/353/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 2000-03-22
XLVI/352/00UCHWAŁA NR XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa 2000-03-22
XLVI/351/00UCHWAŁA NR XLVI/351/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie użyczenia Caritas Archidiecezji Krakowskiej lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Dietla 48 w Krakowie. 2000-03-22
XLVI/350/00UCHWAŁA NR XLVI/350/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/645/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 1996 r. w sprawie dzierżawy Placu Imbramowskiego. 2000-03-22
XLV/349/00UCHWAŁA NR XLV/349/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie ustalenia głównych celów wydatkowania środków z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz przyjęcia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych Miasta Krakowa w dziedzinie kultury. 2000-03-08
XLV/348/00UCHWAŁA NR XLV/348/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. 2000-03-08
XLV/347/00UCHWAŁA NR XLV/347/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2000. 2000-03-08
XLV/346/00UCHWAŁA NR XLV/346/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie wystąpienia na drogę sądową w związku z brakiem finansowania przez budżet państwa zadań zleconych z pomocy społecznej. 2000-03-08
XLIX/386/00UCHWAŁA NR XLIX/386/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia Małopolskiej Agencji ds. Energii i Środowiska sp. z o.o. 2000-04-27
XLIX/385/00UCHWAŁA NR XLIX/385/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie absolutorium za rok 1999 dla Zarządu Miasta Krakowa. 2000-04-27
XLIV/345/00UCHWAŁA NR XLIV/345/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000. 2000-02-23
XLIV/344/00UCHWAŁA NR XLIV/344/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. 2000-02-23
XLIV/343/00UCHWAŁA NR XLIV/343/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10 w jednostkę budżetową. 2000-02-23
XLIV/342/00UCHWAŁA NR XLIV/342/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie os. Młodości 8 w jednostkę budżetową. 2000-02-23


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>