Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 201-220

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
C/967/02UCHWAŁA NR C/967/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 20002 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowych Przedszkoli Nr 54 i Nr 61 poprzez włączenie Przedszkola Nr 54 do Przedszkola Nr 61. 2002-02-27
CII/968/02UCHWAŁA NR CII/968/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie skierowania skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2002-02-27
C/964/02UCHWAŁA NR C/964/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002. 2002-02-27
C/965/02UCHWAŁA NR C/965/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 42 w Krakowie. 2002-02-27
C/954/02UCHWAŁA NR C/954/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Golikówka w Krakowie. 2002-02-20
C/963/02UCHWAŁA NR C/963/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w celu udzielenia pomocy finansowej dla Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA". 2002-02-20
C/950/02UCHWAŁA NR C/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. 2002-02-20
C/956/02UCHWAŁA NR C/956/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2002. 2002-02-20
C/951/02UCHWAŁA NR C/951/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Kraków a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie Opatkowicach. 2002-02-20
C/961/02UCHWAŁA NR C/961/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/812/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Tynieckiej. 2002-02-20
C/962/02UCHWAŁA NR C/962/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uregulowania tytułów prawnych mieszkańcom 28 lokali w budynku przy Os. Zielonym 3 w Krakowie, stanowiącym własność Miasta Krakowa. 2002-02-20
C/955/02UCHWAŁA NR C/955/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.<<>>: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 20.03.2002 r. Stwierdzenie nieważności § 4 uchwały dot. wejścia uchwały w życie z dniem podjęcia. 2002-02-20
C/952/02UCHWAŁA NR C/952/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina-Południe i obszaru Sidzina-Północ. 2002-02-20
C/959/02UCHWAŁA NR C/959/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-02-20
C/957/02UCHWAŁA NR C/957/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej dotyczącej przyłączenia do Miasta Krakowa sołectwa Krzysztoforzyce położonego w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca. 2002-02-20
C/958/02UCHWAŁA NR C/958/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-02-20
C/960/02UCHWAŁA NR C/960/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/413/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmiany statutów Domów Pomocy Społecznej działających w mieście na prawach powiatu Kraków. 2002-02-20
C/953/02UCHWAŁA NR C/953/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Sołtysowskiej w Krakowie. 2002-02-20
XCIX/939/02UCHWAŁA NR XCIX/939/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy ul. Białoruską i Nowosądecką w Krakowie. 2002-02-06
XCIX/947/02UCHWAŁA NR XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w Statucie Miejskiego Klubu Sportowego CRACOVIA SSA. 2002-02-06


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>