Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 201-220

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXVI/198/99UCHWAŁA NR XXVI/198/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/199/99UCHWAŁA NR XXVI/199/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/207/99UCHWAŁA NR XXVI/207/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych - LII). 1999-07-14
XXVI/192/99UCHWAŁA NR XXVI/192/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. /wraz ze zmianami/ w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1999-07-14
XXVI/191/99UCHWAŁA NR XXVI/191/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 1999-07-14
XXVI/195/99UCHWAŁA NR XXVI/195/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/893/97 z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw mieszkaniowych 1999-07-14
XXVI/190/99UCHWAŁA NR XXVI/190/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/828/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia korekty miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVII/208/99UCHWAŁA NR XXVII/208/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie nadania statutów gimnazjom prowadzonym przez Miasto Kraków. 1999-08-30
XXVII/210/99UCHWAŁA NR XXVII/210/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 1999-08-30
XXVII/209/99UCHWAŁA NR XXVII/209/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-08-30
XXVIII/213/99UCHWAŁA NR XXVIII/213/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 1999-09-08
XXVIII/214/99UCHWAŁA NR XXVIII/214/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. wyboru ławników ludowych. 1999-09-08
XXVIII/216/99UCHWAŁA NR XXVIII/216/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/244/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie polityki finansowej Gminy Kraków w zakresie oświetlenia ulic. 1999-09-08
XXVIII/212/99UCHWAŁA NR XXVIII/212/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 2000 - 2002. 1999-09-08
XXVIII/215/99UCHWAŁA NR XXVIII/215/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie wniosku do wojewody o umieszczenie Krakowa na liście miejscowości o walorach turystycznych. 1999-09-08
XXVIII/211/99UCHWAŁA NR XXVIII/211/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 1999-09-08
XXIX/220/99UCHWAŁA NR XXIX/220/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmiany wydatków w dziale 50 i 70 – zadania inwestycyjne). 1999-09-22
XXIX/218/99UCHWAŁA NR XXIX/218/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 1999 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie łagodzenia skutków restrukturyzacji zakładów pracy Krakowa w szczególności HTS. 1999-09-22
XXIX/217/99UCHWAŁA NR XXIX/217/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 1999 r. Zalecenia dla Zarządu Miasta Krakowa w sprawie zasad udostępniania obiektów gminnych. 1999-09-22
XXIX/219/99UCHWAŁA NR XXIX/219/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych - LII). 1999-09-22


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>