Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 181-200

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CV/990/02UCHWAŁA NR CV/990/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia woli zorganizowania w Krakowie w dniach 12-16 września 2002 roku Akademickich Mistrzostw Świata w Badmintonie. 2002-03-20
CV/993/02UCHWAŁA NR CV/993/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 750, 754, 801, 854, 921 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-03-20
CIV/984/02UCHWAŁA NR CIV/984/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Gminy Kocmyrzów - Luborzyca o przyłączenie do Miasta Krakowa sołectwa Krzysztoforzyce. 2002-03-13
CIII/983/02UCHWAŁA NR CIII/983/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w dziale 700). 2002-03-06
CIII/987/02UCHWAŁA NR CIII/978/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 142 w Krakowie, ul. Drożyska 13. 2002-03-06
CIII/982/02UCHWAŁA NR CIII/982/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-03-06
CIII/981/02UCHWAŁA NR CIII/981/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 45 w Krakowie, os Willowe 1. 2002-03-06
CIII/969/02UCHWAŁA NR CIII/969/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 stycznia 2001 r. 2002-03-06
CIII/976/02UCHWAŁA NR CIII/976/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Krakowie przy ul. Studenckiej 13. 2002-03-06
CIII/979/02UCHWAŁA NR CIII/979/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 46 w Krakowie os. Na Skarpie 46. 2002-03-06
CIII/978/02UCHWAŁA NR CIII/978/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 142 w Krakowie, ul. Drożyska 13. 2002-03-06
CIII/977/02UCHWAŁA NR CIII/977/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji przeprowadzających egzaminy z nauki zawodu i egzaminy z przygotowania zawodowego oraz upoważnienia dyrektorów szkół do powołania przewodniczących komisji przeprowadzających egzaminy z nauki zawodu i egzaminy z przygotowania zawodowego. 2002-03-06
CIII/980/02UCHWAŁA NR CIII/980/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 39 w Krakowie, os. Oświecenia 30. 2002-03-06
CIII/972/02UCHWAŁA NR CIII/972/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa, położonej przy ul. Armii Kraków. 2002-03-06
CIII/975/02UCHWAŁA NR CIII/975/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu Nr 5 w Krakowie, ul. Św. Stanisława 10. 2002-03-06
CIII/974/02UCHWAŁA NR CIII/974/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie włączenia niektórych zasadniczych szkół zawodowych w skład zespołów szkół. 2002-03-06
CIII/973/02UCHWAŁA NR CIII/973/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na nieruchomości będącej własnością Miasta Krakowa, położonej na os. Krakowiaków 46, oznaczonej jako działka nr 28 o powierzchni 3 785 m2, obręb 50, j. ew. Nowa Huta 2002-03-06
CIII/970/02UCHWAŁA NR CIII/970/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia Krakowa do Stowarzyszenia Les Rencontres. 2002-03-06
CIII/971/02UCHWAŁA NR CIII/971/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. zmiana uchwały Nr LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa, na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych. 2002-03-06
C/966/02UCHWAŁA NR C/966/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadpodstawowych w Krakowie. 2002-02-27


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>