Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 161-180

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XVII/129/99UCHWAŁA NR XVII/129/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A. na terenie Gminy Miasta Krakowa. 1999-04-28
XVII/128/99UCHWAŁA NR CVII/128/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Krakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Gminy Miasta Krakowa. 1999-04-28
XVII/127/99UCHWAŁA NR XVII/127/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie absolutorium za rok 1998 dla Zarządu Miasta Krakowa. 1999-04-28
XVI/126/99UCHWAŁA NR XVI/126/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie rozwiązania zespołów szkół na terenie Krakowa. 1999-04-21
XVI/125/99UCHWAŁA NR XVI/125/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie zabezpieczenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków "Kujawy 1999-04-21
XVI/124/99UCHWAŁA NR XVI/124/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie kierunków działalności Zarządu Miasta Krakowa przy ustalaniu kryteriów doboru członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Gminy Miasta Krakowa 1999-04-21
XV/123/99UCHWAŁA NR XV/123/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 1999-04-14
XV/122/99UCHWAŁA NR XV/122/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie budowy pomnika upamiętniającego żołnierzy i cywilów narodowości ukraińskiej zmarłych w latach 1918-1921 w obozie dla Jeńców i Internowanych Nr 1 w Krakowie - Dąbiu 1999-04-14
XV/121/99UCHWAŁA NR XV/121/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Kraków. 1999-04-14
XV/120/99UCHWAŁA NR XV/120/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Kraków. 1999-04-14
XV/119/99UCHWAŁA NR XV/119/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Kraków. 1999-04-14
XV/118/99UCHWAŁA NR XV/118/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału na obszarze RP-2 Wola Justowska i RP-10 Wola Justowska 1999-04-14
XV/117/99UCHWAŁA NR XV/117/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 1999-04-14
XV/116/99UCHWAŁA NR XV/116/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie wniosku o umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej 1999-04-14
XV/115/99UCHWAŁA NR XV/115/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu "Cracoviae Merenti" Panu Profesorowi Jerzemu Nowosielskiemu 1999-04-14
XLVIII/384/00UCHWAŁA NR XLVIII/384/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2000. 2000-04-26
XLVIII/383/00UCHWAŁA NR XLVIII/383/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie kierunków działania dla Zarządu Miasta Krakowa dotyczących pomocy finansowej dla RKS "Garbarnia". 2000-04-26
XLVIII/382/00UCHWAŁA NR XLVIII/382/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe). 2000-04-26
XLVIII/381/00UCHWAŁA NR XLVIII/381/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zawarcia porozumień w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności. 2000-04-26
XLVIII/380/00UCHWAŁA NR XLVIII/380/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 34 w Krakowie przy ul. kpt. Andrzeja Potebni 7. 2000-04-26


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>