Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 141-160

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXIII/158/99UCHWAŁA NR XXIII/158/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie Przyznanie Złotego Medalu "Cracoviae Merenti" Biskupstwu Krakowskiemu. 1999-06-09
XXI/157/99UCHWAŁA NR XXI/157/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru "Kasztanowa" na Woli Justowskiej w Krakowie. 1999-05-26
XXI/156/99UCHWAŁA NR XXI/156/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru "Chełm - Zakamycze" w Krakowie. 1999-05-26
XXI/155/99UCHWAŁA NR XXI/155/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru "Strzelnica" na Woli Justowskiej w Krakowie. 1999-05-26
XXI/154/99UCHWAŁA NR XXI/154/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru "Piastowska - Focha" na Zwierzyńcu w Krakowie. 1999-05-26
XXI/153/99UCHWAŁA NR XXI/153/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Salwator" w Krakowie. 1999-05-26
XXI/152/99UCHWAŁA NR XXI/152/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krakowa. 1999-05-26
XXI/151/99UCHWAŁA NR XXI/151/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. dotyczy: zmiany uchwały w sprawie lokalizacji targowisk i kiermaszów w Krakowie. 1999-05-26
XXI/150/99UCHWAŁA NR XXI/150/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego "Zimowa Olimpiada 2006". 1999-05-26
XXI/149/99UCHWAŁA NR XXI/149/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów dla kandydatów oraz zasad przeprowadzenia konkursu na Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 1999-05-26
XXI/148/99UCHWAŁA NR XXI/148/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie: ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo -Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie. 1999-05-26
XXI/147/99UCHWAŁA NR XXI/147/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego. 1999-05-26
XXI/146/99UCHWAŁA NR XXI/146/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu zabytkowego Kazimierza i Stradomia w części dotyczącej terenów KS Nadwiślan. 1999-05-26
XXI/145/99UCHWAŁA NR XXI/145/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie powołania na stanowisko sekretarza gminy. 1999-05-26
XXI/144/99UCHWAŁA NR XXI/144/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska sekretarza gminy 1999-05-26
XVII/136/99UCHWAŁA NR XVII/136/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa dotyczących wmurowania tablicy upamiętniającej wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego z ulicy Kadrówki. 1999-04-28
XVII/135/99UCHWAŁA NR XVII/135/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie przez Polski Związek Wędkarski - Zarząd Okręgu w Krakowie. 1999-04-28
XVII/134/99UCHWAŁA NR XVII/134/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/92 z dnia 13 marca 1992 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników mianowanych Urzędu Miasta Krakowa. 1999-04-28
XVII/133/99UCHWAŁA NR XVII/133/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwały Nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 1993 roku w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół podstawowych w związku z możliwością uzyskiwania przez te placówki dochodów na środki specjalne. 1999-04-28
XVII/132/99UCHWAŁA NR XVII/132/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kliny - Zacisze S.A. na terenie Gminy Miasta Krakowa. 1999-04-28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>