Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 121-140

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXIV/176/99UCHWAŁA NR XXIV/176/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa . 1999-06-23
XXIV/175/99UCHWAŁA NR XXIV/175/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa 1999-06-23
XXIV/174/99UCHWAŁA NR XXIV/174/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 1999-06-23
XXIV/173/99UCHWAŁA NR XXIV/173/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie przystępowania Miasta Krakowa do podmiotów mających na celu realizację programu "Konsorcjum" 1999-06-23
XXIV/172/99UCHWAŁA NR XXIV/172/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie wyboru Wiceprezydentów Miasta Krakowa 1999-06-23
XXIV/171/99UCHWAŁA NR XXIV/171/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 5 w Krakowie ul. Zachodnia 6 a. 1999-06-23
XXIV/170/99UCHWAŁA NR XXIV/170/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Krakowa w odpowiedzi na Wystąpienie Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie. 1999-06-23
XXIII/169/99UCHWAŁA NR XXIII/169/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999. 1999-06-09
XXIII/168/99UCHWAŁA NR XXIII/168/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 1999-06-09
XXIII/167/99UCHWAŁA NR XXIII/167/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 1999-06-09
XXIII/166/99UCHWAŁA NR XXIII/166/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w II półroczu 1999 r. 1999-06-09
XXIII/165/99UCHWAŁA NR XXIII/165/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmian planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmian w dziale 50). 1999-06-09
XXIII/164/99UCHWAŁA NR XXIII/164/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych - LII). 1999-06-09
XXIII/163/99UCHWAŁA NR XXIII/163/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie kierunków polityki rozbudowy modernizacji oraz eksploatacji systemu odwodnienia terenów miasta. 1999-06-09
XXIII/162/99UCHWAŁA NR XXIII/162/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 45 w Krakowie ul. Piekarska 14. 1999-06-09
XXIII/161/99UCHWAŁA NR XXIII/161/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmian planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmian w działach: 40 70 74 79 83 86 87 88 89 91). 1999-06-09
XXIII/160/99UCHWAŁA NR XXIII/160/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie pilotażowego lokalnego programu pomocy społecznej w postaci dofinansowania do opłat mieszkaniowych. 1999-06-09
XXIII/159/99UCHWAŁA NR XXIII/159/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/840/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach i w poszczególnych nieruchomościach. 1999-06-09
XXIII/158/99UCHWAŁA NR XXIII/158/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie Przyznanie Złotego Medalu "Cracoviae Merenti" Biskupstwu Krakowskiemu. 1999-06-09
XXI/157/99UCHWAŁA NR XXI/157/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru "Kasztanowa" na Woli Justowskiej w Krakowie. 1999-05-26


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>