Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1161-1169

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXXVIII/278/99UCHWAŁA NR XXXVIII/278/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/279/99UCHWAŁA NR XXXVIII/279/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/280/99UCHWAŁA NR XXXVIII/280/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/281/99UCHWAŁA NR XXXVIII/281/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/282/99UCHWAŁA NR XXXVIII/282/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Głuchych w Krakowie ul. św. Stanisława 10. 1999-12-08
XXXVIII/283/99UCHWAŁA NR XXXVIII/283/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 z siedzibą w Krakowie ul. św. Stanisława 10 1999-12-08
XXXVIII/284/99UCHWAŁA NR XXXVIII/284/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/672/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia tytułu MECENASA KULTURY KRAKOWA oraz Załącznika do ww. uchwały stanowiącego Regulamin tytułu "Mecenas Kultury Krakowa" 1999-12-08
XXXVIII/285/99UCHWAŁA NR XXXVIII/285/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 z siedzibą w Krakowie ul. J. Piłsudskiego 29 do prowadzenia Starostwu Powiatowemu w Krakowie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do podpisania porozumienia ze Starostą Krakowskim w tej sprawie. 1999-12-08
XXXVIII/286/99UCHWAŁA NR XXXVIII/286/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-12-08


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:44:32
KONRAD SZUBA
 Edycja
2018-03-28 12:29:49
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-03-28 12:04:48
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2016-04-20 14:30:49
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2010-11-15 08:43:11
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:42:54
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 11:52:35
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2009-03-12 11:52:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja