Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1161-1169

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXXIII/1155/02UCHWAŁA NR CXXIII/1155/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie utworzenia przez Miasto Kraków wspólnie z Wisłą Kraków Sportową Spółką Akcyjną spółki pod firmą "Stadion Miejski Wisła Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 2002-10-09
CXXIII/1157/02,UCHWAŁA NR CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I- XVIII Miasta Krakowa. 2002-10-09
CXXIII/1159/02UCHWAŁA NR CXXIII/1159/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie nazw ulic. 2002-10-09
CXXIII/1160/02UCHWAŁA NR CXXIII/1160/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/889/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminów targowisk. 2002-10-09
CXXIII/1163/02UCHWAŁA NR CXXIII/1163/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr CXX/1122/02 z dnia 11 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Koletek - Sukiennicza - Dietla. 2002-10-09
CXXIII/1165/02UCHWAŁA NR CXXIII/1165/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 3 w Krakowie, ul. Górników 27. 2002-10-09
CXXIII/1156/02UCHWAŁA NR CXXIII/1156/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa na "Krakowskiej Książce Teleadresowej". 2002-10-09
CXXIII/1166/02UCHWAŁA NR CXXIII/1166/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta. 2002-10-09
CXXIII/1150/02UCHWAŁA NR CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie symboli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2002-10-09


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59