Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1121-1140

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
V/48/98UCHWAŁA NR V/48/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1998-12-09
V/49/98UCHWAŁA NR V/49/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok (dot. zadań priorytetowych Dzielnic ). 1998-12-09
V/53/98UCHWAŁA NR V/53/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie dofinansowania kosztów oświetlenia Wzgórza Wawelskiego. 1998-12-09
V/43/98UCHWAŁA NR V/43/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1998-12-09
V/45/98UCHWAŁA NR V/45/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach - LII). 1998-12-09
V/52/98UCHWAŁA NR V/52/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 1998-12-09
V/47/98UCHWAŁA NR V/47/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zmiany w § 2 uchwały Nr CVII/981/98 RMK z dnia 25 lutego 1998 r.). 1998-12-09
V/54/98UCHWAŁA NR V/54/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo -Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie. 1998-12-09
IV/40/98UCHWAŁA NR IV/40/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/32/98UCHWAŁA NR IV/32/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/36/98UCHWAŁA NR IV/36/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CV/974/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 1998 r. dotyczącej wyrażenia zgody na wyznaczenie członka Rady Nadzorczej "Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków" Sp. z o.o. 1998-11-25
IV/25/98UCHWAŁA NR IV/25/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/28/98UCHWAŁA NR IV/28/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/30/98UCHWAŁA NR IV/30/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/29/98UCHWAŁA NR IV/29/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/26/98UCHWAŁA NR IV/26/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/31/98UCHWAŁA NR IV/31/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/35/98UCHWAŁA NR IV/35/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/34/98UCHWAŁA NR IV/34/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25
IV/33/98UCHWAŁA NR IV/33/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 1998-11-25


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21