Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1101-1120

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CVII/1014/02UCHWAŁA NR CVII/1014/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie dzierżawy targowiska "Giełda samochodowa" przy ul. Rzepakowej. 2002-04-17
CVII/1013/02UCHWAŁA NR CVII/1013/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/303/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie lokalizacji targowisk w Krakowie. 2002-04-17
CVII/1011/02UCHWAŁA NR CVII/1011/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 2002-04-17
CVI/999/02UCHWAŁA Nr CVI/999/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2002-04-03
CVI/998/02UCHWAŁA NR CVI/998/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków jej użytkownikowi wieczystemu. 2002-04-03
CVI/997/02UCHWAŁA NR CVI/997/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód". 2002-04-03
CVI/996/02UCHWAŁA NR CVI/996/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Zachód" 2002-04-03
CVI/1010/02UCHWAŁA NR CVI/1010/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1009/02UCHWAŁA NR CVI/1009/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1008/02UCHWAŁA NR CVI/1008/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji , Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1007/02UCHWAŁA NR CVI/1007/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1006/02UCHWAŁA NR CVI/1006/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1005/02UCHWAŁA NR CVI/1005/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1004/02UCHWAŁA NR CVI/1004/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1003/02UCHWAŁA NR CVI/1003/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1002/02UCHWAŁA NR CVI/1002/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1001/02UCHWAŁA NR CVI/1001/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1000/02UCHWAŁA NR CVI/1000/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CV/995/02UCHWAŁA NR CV/995/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2002-03-20
CV/994/02UCHWAŁA NR CV/994/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-03-20


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>