Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1101-1120

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1097/02UCHWAŁA NR CXVIII/1097/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Krakowie. 2002-07-10
CXVIII/1090/02UCHWAŁA NR CXVIII/1090/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Krakowa czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej i gastronomicznej, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. 2002-07-10
CXVIII/1098/02UCHWAŁA NR CXVIII/1098/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 801, 854, 900, zwiększenia planu przychodów i wydatków, zmian w zadaniach priorytetowych Dzielnic w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 926 oraz zmian w GFOŚiGW). 2002-07-10
CXIX/1104/02UCHWAŁA NR CXIX/1104/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru uwalnianego z rezerwy pod przebieg korytarza komunikacyjnego trasy Tramwaju Szybkiego i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Wielickiej. 2002-08-28
CXIX/1110/02UCHWAŁA NR CXIX/1110/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1107/02UCHWAŁA NR CXIX/1107/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr CXIII/1051/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2002 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Krakowie. 2002-08-28
CXIX/1108/02UCHWAŁA NR CXIX/1108/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwalę Nr XCVIII/637/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1112/02UCHWAŁA NR CXIX/1112/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 . w sprawie powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego Wyborów do Rad Dzielnic. 2002-08-28
CXIX/1114/02UCHWAŁA NR CXIX/1114/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących. 2002-08-28
CXIX/1116/02UCHWAŁA NR CXIX/1116/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutów szkołom ponadgimnazjalnym. 2002-08-28
CXIX/1117/02UCHWAŁA NR CXIX/1117/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 78 prowadzącego oddziały przysposabiające do pracy oraz założenia Gimnazjum Nr 2 dla Dorosłych, które wejdą w skład Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. 2002-08-28
CXIX/1118/02UCHWAŁA NR CXIX/1118/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 010 i wydatków w działach: 750 i 900 oraz zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 921, 926). 2002-08-28
CXIX/1121/02UCHWAŁA NR CXIX/1121/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1102/02UCHWAŁA NR CXIX/1102/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVII/913/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka. 2002-08-28
CXIX/1105/02UCHWAŁA NR CXIX/1105/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Koszykarskiej. 2002-08-28
CXIX/1111/02UCHWAŁA NR CXIX/1111/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2002 roku. 2002-08-28
CXIX/1115/02UCHWAŁA NR CXIX/1115/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1119/02UCHWAŁA NR CXIX/1119/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-08-28
CXIX/1120/02UCHWAŁA NR CXIX/1120/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1101/02UCHWAŁA NR CXIX/1101/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Drożdżowa - Bogucicka. 2002-08-28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>