Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1081-1100

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CVII/1025/02UCHWAŁA NR CVII/1025/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 754, 801, 854, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-04-17
CVII/1024/02UCHWAŁA NR CVII/1024/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-17
CVII/1023/02UCHWAŁA NR CVII/1023/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-17
CVII/1022/02UCHWAŁA NR CVII/1022/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 2002-04-17
CVII/1021/02UCHWAŁA NR CVII/1021/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa. 2002-04-17
CVII/1020/02UCHWAŁA NR CVII/1020/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmniejszenia rezerwy ogólnej oraz zwiększenia planu rozchodów). 2002-04-17
CVII/1019/02UCHWAŁA Nr CVII/1019/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa dotyczących umieszczenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej Adama DULĘBĘ na budynku przy ulicy Poselskiej 19 w Krakowie. 2002-04-17
CVII/1018/02UCHWAŁA NR CVII/1018/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zaproszenia w 2002 roku w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa czterech rodzin polskich z Kazachstanu. 2002-04-17
CVII/1017/02UCHWAŁA NR CVII/1017/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały Nr XCVIII/936/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniającej uchwałę Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 2002-04-17
CVII/1016/02UCHWAŁA NR CVII/1016/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej zmienionej uchwałą Nr LXX/595/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. oraz uchwałą Nr XCI/864/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. 2002-04-17
CVII/1015/02UCHWAŁA NR CVII/1015/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 7 w Krakowie przy ul. Jachowicza 5. 2002-04-17
CVII/1014/02UCHWAŁA NR CVII/1014/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie dzierżawy targowiska "Giełda samochodowa" przy ul. Rzepakowej. 2002-04-17
CVII/1013/02UCHWAŁA NR CVII/1013/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/303/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie lokalizacji targowisk w Krakowie. 2002-04-17
CVII/1011/02UCHWAŁA NR CVII/1011/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Krakowa. 2002-04-17
CVI/999/02UCHWAŁA Nr CVI/999/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2002-04-03
CVI/998/02UCHWAŁA NR CVI/998/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków jej użytkownikowi wieczystemu. 2002-04-03
CVI/997/02UCHWAŁA NR CVI/997/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód". 2002-04-03
CVI/996/02UCHWAŁA NR CVI/996/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Zachód" 2002-04-03
CVI/1010/02UCHWAŁA NR CVI/1010/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03
CVI/1009/02UCHWAŁA NR CVI/1009/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2002-04-03


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>