Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1081-1100

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
IX/89/99UCHWAŁA NR IX/89/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany Miejskiego Komisarza Wyborczego ds. wyborów do Rad Dzielnic. 1999-01-27
IX/88/99UCHWAŁA NR IX/88/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Dzielnic. 1999-01-27
IX/87/99UCHWAŁA NR IX/87/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 1999-01-27
IX/86/99UCHWAŁA NR IX/86/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie Wiceprezydenta Miasta Krakowa do Rady Nadzorczej TST Polska 1 Sp. z o.o. 1999-01-27
IX/85/99UCHWAŁA NR IX/85/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie Członka Zarządu Miasta Krakowa do Rady Nadzorczej Banku Współpracy Regionalnej S.A. 1999-01-27
IX/84/99UCHWAŁA NR IX/84/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w latach 1999 - 2002. 1999-01-27
IX/83/99UCHWAŁA NR IX/83/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie Miasta Krakowa "bezdomnych zwierząt" oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 1999-01-27
IX/82/99UCHWAŁA NR IX/82/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie w sprawie nadania imienia samorządowej Szkole Podstawowej Nr 100 w Krakowie os. Albertyńskie 36. 1999-01-27
IX/81/99UCHWAŁA NR IX/81/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 1999 1999-01-27
VII/80/99UCHWAŁA NR VII/80/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przygotowywania i uchwalania budżetu miasta Krakowa na 1999 rok. 1999-01-13
VII/79/99UCHWAŁA NR VII/79/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w I półroczu 1999 r. 1999-01-13
VII/78/99UCHWAŁA NR VII/78/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 1999-01-13
VII/77/99UCHWAŁA NR VII/77/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie nadania Panu Generałowi Bohdanowi Zielińskiemu - "Tytusowi" Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta K 1999-01-13
VII/76/99UCHWAŁA NR VII/76/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. 1999-01-13
VII/75/99UCHWAŁA NR VII/75/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kraków w Związku Gmin Jurajskich 1999-01-13
VII/74/99UCHWAŁA NR VII/74/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/522/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. dotyczącej wskazania przedstawiciela Gminy Miasta Krakowa do Rady Nadzorczej Spółki "Międzynarodowy Port Lotniczy - Balice" 1999-01-13
VI/73/98UCHWAŁA NR VI/73/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kraków zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich i krajowych w mieście Krakowie. 1998-12-30
VI/72/98UCHWAŁA NR VI/72/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 1998-12-30
VI/71/98UCHWAŁA NR VI/71/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kraków do Spółdzielni Mieszkaniowej "KABEL". 1998-12-30
VI/70/98UCHWAŁA NR VI/70/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 1990 r. dot. przystąpienia Krakowa do Związku Miast Polskich. 1998-12-30


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>