Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1061-1080

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXV/181/99UCHWAŁA NR XXV/181/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 1999-07-07
XXV/182/99UCHWAŁA NR XXV/182/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 1999-07-07
XXV/183/99UCHWAŁA NR XXV/183/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999 (dot. zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 79). 1999-07-07
XXV/184/99UCHWAŁA NR XXV/184/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmian w przychodach i wydatkach budżetu ). 1999-07-07
XXV/185/99UCHWAŁA NR XXV/185/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-07-07
XXV/186/99UCHWAŁA NR XXV/186/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie odwołania rad społecznych w: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie. 1999-07-07
XXV/187/99UCHWAŁA NR XXV/187/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie powołania rad społecznych w: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie 1999-07-07
XXV/188/99UCHWAŁA NR XXV/188/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie powołania rad społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" "Nowa Huta" "Krowodrza" i "Podgórze" w Krakowie. 1999-07-07
XXVI/189/99UCHWAŁA NR XXVI/189/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie zaproszenia w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa rodzin polskich z Kazachstanu 1999-07-14
XXVI/190/99UCHWAŁA NR XXVI/190/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/828/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia korekty miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/191/99UCHWAŁA NR XXVI/191/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 1999-07-14
XXVI/192/99UCHWAŁA NR XXVI/192/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. /wraz ze zmianami/ w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1999-07-14
XXVI/193/99UCHWAŁA NR XXVI/193/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie przebiegu linii tramwajowej w ramach I etapu linii N-S Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 1999-07-14
XXVI/194/99UCHWAŁA NR XXVI/194/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Krakowa za I półrocze. 1999-07-14
XXVI/195/99UCHWAŁA NR XXVI/195/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/893/97 z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw mieszkaniowych 1999-07-14
XXVI/196/99UCHWAŁA NR XXVI/196/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/197/99UCHWAŁA NR XXVI/197/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/198/99UCHWAŁA NR XXVI/198/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/199/99UCHWAŁA NR XXVI/199/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 1999-07-14
XXVI/200/99UCHWAŁA NR XXVI/200/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmian w przychodach). 1999-07-14


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>