Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1061-1080

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XIV/109/99UCHWAŁA NR XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pychowice w Krakowie. 1999-03-31
XIII/108/99UCHWAŁA NR XIII/108/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na określonych obszarach Miasta Krakowa 1999-03-17
XIII/107/99UCHWAŁA NR XIII/107/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 1999-03-17
XIII/106/99UCHWAŁA NR XIII/106/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa. 1999-03-17
XIII/105/99UCHWAŁA NR XIII/105/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXX/1072/98 Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Tramwaj Szybki w Krakowie linia N- S etap I" 1999-03-17
XIII/104/99UCHWAŁA NR XIII/104/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-03-17
XIII/103/99UCHWAŁA NR XIII/103/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie nazw ulic. 1999-03-17
XII/99/99UCHWAŁA NR XII/99/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Krakowa oraz określenie obszaru na którym opłaty te obowiązują. 1999-03-03
XII/98/99UCHWAŁA NR XII/98/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/205/95 Rady Miasta Krakowa z 16 maja 1995 w sprawie określenia wysokości czynszu za lokale socjalne. 1999-03-03
XII/97/99UCHWAŁA NR XII/97/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie unieważnienia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w niektórych okręgach wyborczych. 1999-03-03
XII/96/99UCHWAŁA NR XII/96/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1999-03-03
XII/95/99UCHWAŁA NR XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie 1999-03-03
XII/102/99UCHWAŁA NR XII/102/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie reprezentowania Gminy Kraków w Komitecie Założycielskim stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich. 1999-03-03
XII/101/99UCHWAŁA NR XII/101/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. 1999-03-03
XII/100/99UCHWAŁA NR XII/100/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków w drodze bezprzetargowej na rzecz CARITAS Archidiecezji Krakowskiej 1999-03-03
X/94/99UCHWAŁA NR X/94/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/704/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Miasta Krakowa oraz zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1999-02-17
X/93/99UCHWAŁA NR X/93/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Krakowa wymogu uzyskania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami 1999-02-17
X/92/99UCHWAŁA NR X/92/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/98 z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 1999-02-17
X/91/99UCHWAŁA NR X/91/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Miejskiego Zakładu Torów Sieci i Podstacji Trakcyjnych Sp. z o.o. Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. 1999-02-17
IX/90/99UCHWAŁA NR IX/90/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. 1999-01-27


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>