Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1041-1060

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXIII/168/99UCHWAŁA NR XXIII/168/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa. 99/06/09
XXIII/169/99UCHWAŁA NR XXIII/169/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999. 99/06/09
XXIV/170/99UCHWAŁA NR XXIV/170/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Krakowa w odpowiedzi na Wystąpienie Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie. 99/06/23
XXIV/171/99UCHWAŁA NR XXIV/171/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 5 w Krakowie ul. Zachodnia 6 a. 99/06/23
XXIV/172/99UCHWAŁA NR XXIV/172/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie wyboru Wiceprezydentów Miasta Krakowa 99/06/23
XXIV/173/99UCHWAŁA NR XXIV/173/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie przystępowania Miasta Krakowa do podmiotów mających na celu realizację programu "Konsorcjum" 99/06/23
XXIV/174/99UCHWAŁA NR XXIV/174/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 99/06/23
XXIV/175/99UCHWAŁA NR XXIV/175/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa 99/06/23
XXIV/176/99UCHWAŁA NR XXIV/176/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa . 99/06/23
XXIX/217/99UCHWAŁA NR XXIX/217/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 1999 r. Zalecenia dla Zarządu Miasta Krakowa w sprawie zasad udostępniania obiektów gminnych. 99/09/22
XXIX/218/99UCHWAŁA NR XXIX/218/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 1999 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie łagodzenia skutków restrukturyzacji zakładów pracy Krakowa w szczególności HTS. 99/09/22
XXIX/219/99UCHWAŁA NR XXIX/219/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych - LII). 99/09/22
XXIX/220/99UCHWAŁA NR XXIX/220/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmiany wydatków w dziale 50 i 70 – zadania inwestycyjne). 99/09/22
XXIX/221/99UCHWAŁA NR XXIX/221/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 r. w sprawie składu Komisji Medalu "CRACOVIAE MERENTI". 99/09/29
XXIX/222/99UCHWAŁA NR XXIX/222/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 r. w sprawie upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez przywrócenie głazu na Błoniach Krakowskich. 99/09/29
XXIX/223/99UCHWAŁA NR XXIX/223/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie przedstawicieli Gminy Kraków do Rady Nadzorczej Miejskiego Klubu Sportowego "Cracovia" Sportowa Spółka Akcyjna. 99/09/29
XXV/177/99UCHWAŁA NR XXV/177/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu "Cracoviae Merenti" Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. 99/07/07
XXV/178/99UCHWAŁA NR XXV/178/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 99/07/07
XXV/179/99UCHWAŁA NR XXV/179/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie nazw ulic. 99/07/07
XXV/180/99UCHWAŁA NR XXV/180/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego. 99/07/07


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>