Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1021-1040

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1077/02Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 oraz zmian w wydatkach w dziale 600). 2002-06-26
CXVI/1076/02UCHWAŁA NR CXVI/1076/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ćwiklińskiej stanowiącej własność Miasta Kraków na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Rodziny. 2002-06-26
CXVI/1075/02UCHWAŁA NR CXVI/1075/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 77 w Krakowie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie. 2002-06-26
CXVI/1074/02UCHWAŁA NR CXVI/1074/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie. 2002-06-26
CXVI/1073/02UCHWAŁA NR CXVI/1073/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 56 w Krakowie, ul. Fredry 65/71. 2002-06-26
CXVI/1072/02UCHWAŁA NR CXVI/1072/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie przekształcenia samorządowych żłobków poprzez włączenie Żłobka przy ul. Dolnych Młynów do Żłobka Nr 19, ul. Świtezianki 7. 2002-06-26
CXVI/1071/02UCHWAŁA NR CXVI/1071/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie przekształcenia Samorządowych Przedszkoli Nr 54 i Nr 61 poprzez włączenie Przedszkola Nr 54 do Przedszkola Nr 61. 2002-06-26
CXVI/1070/02UCHWAŁA NR CXVI/1070/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie oraz zmiany uchwały Nr CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. 2002-06-26
CXVI/1069/02UCHWAŁA NR CXVI/1069/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/880/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2002. 2002-06-26
CXVI/1068/02UCHWAŁA NR CXVI/1068/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie polityki finansowej Miasta Krakowa w zakresie termomodernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej. 2002-06-26
CXVI/1067/02UCHWAŁA NR CXVI/1067/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nazw ulic i nazwy estakady. 2002-06-26
CXVI/1066/02UCHWAŁA NR CXVI/1066/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 110 obręb Budzyń jednostka ewidencyjna Liszki. 2002-06-26
CXVI/1065/02UCHWAŁA NR CXVI/1065/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVII/1014/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie dzierżawy targowiska "Giełda samochodowa" przy ul. Rzepakowej. 2002-06-26
CXV/1064/02UCHWAŁA NR CXV/1064/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa w pamiętniku wydawanym z okazji zjazdu American Council for Polish Culture. 2002-06-12
CXV/1063/02UCHWAŁA NR CXV/1063/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 754, 801, 854, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic ). 2002-06-12
CXV/1062/02UCHWAŁA NR CXV/1062/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 010, 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926, zwiększenia planu przychodów i wydatków, zmian w dochodach i wydatkach oraz zmian w PFGZGiK). 2002-06-12
CXV/1061/02UCHWAŁA NR CXV/1061/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacyjnego w Krakowie. 2002-06-12
CXV/1060/02UCHWAŁA NR CXV/1060/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Kraków - Wschód. 2002-06-12
CXV/1059/02UCHWAŁA NR CXV/1059/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 46 w Krakowie os. Teatralne 35. 2002-06-12
CXV/1058/02UCHWAŁA NR CXV/1058/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 11 w Krakowie ul. Saska 11. 2002-06-12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>