Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 101-120

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1065/02UCHWAŁA NR CXVI/1065/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVII/1014/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie dzierżawy targowiska "Giełda samochodowa" przy ul. Rzepakowej. 2002-06-26
CXVI/1070/02UCHWAŁA NR CXVI/1070/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie oraz zmiany uchwały Nr CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. 2002-06-26
CXV/1064/02UCHWAŁA NR CXV/1064/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Krakowa w pamiętniku wydawanym z okazji zjazdu American Council for Polish Culture. 2002-06-12
CXV/1063/02UCHWAŁA NR CXV/1063/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 754, 801, 854, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic ). 2002-06-12
CXV/1062/02UCHWAŁA NR CXV/1062/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 010, 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926, zwiększenia planu przychodów i wydatków, zmian w dochodach i wydatkach oraz zmian w PFGZGiK). 2002-06-12
CXV/1061/02UCHWAŁA NR CXV/1061/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacyjnego w Krakowie. 2002-06-12
CXV/1060/02UCHWAŁA NR CXV/1060/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Kraków - Wschód. 2002-06-12
CXV/1059/02UCHWAŁA NR CXV/1059/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 46 w Krakowie os. Teatralne 35. 2002-06-12
CXV/1058/02UCHWAŁA NR CXV/1058/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 11 w Krakowie ul. Saska 11. 2002-06-12
CXV/1057/02UCHWAŁA NR CXV/1057/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 74 i Gimnazjum nr 75 w Krakowie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 i Zespołu Szkól Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie. Obwieszczenie dot. sprostowania błędów - Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 6.092002 r. 2002-06-12
CXV/1056/02UCHWAŁA NR CXV/1056/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, zmiany siedziby szkół wchodzących w skład Zespołu i ich włączenia do Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 2 w Krakowie oraz zmiany niektórych uchwał 2002-06-12
CXV/1055/02UCHWAŁA NR CXV/1055/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/964/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 2002-06-12
CXV/1054/02UCHWAŁA NR CXV/1054/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych pomocy społecznej 2002-06-12
CXV/1053/02UCHWAŁA NR CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. UWAGA: Sprostowanie do uchwały Nr CXV/1053/03 RMK z dnia 12 czerwca 2002 r. - w § 37 ust. 2 załącznika Nr 3 do uchwały. 2002-06-12
CXV/1052/02UCHWAŁA NR CXV/1052/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki dla obszaru publicznych usług kultury. 2002-06-12
XCIII/1046/02UCHWAŁA NR CXIII/1046/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wniosku do Wojewody Małopolskiego o przeniesienie na rzecz gminy Miasta Krakowa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 5/1 obręb 48 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. 2002-05-22
CXIII/1045/02UCHWAŁA NR CXIII/1045/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie, na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa. 2002-05-22
CXIII/1051/02UCHWAŁA NR CXIII/1051/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2002 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Krakowie. 2002-05-22
CXIII/1050/02UCHWAŁA NR CXIII/1050/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 - zadania priorytetowe dzielnic). 2002-05-22
CXIII/1049/02UCHWAŁA NR CXIII/1049/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Panu Czesławowi Marchewczykowi. 2002-05-22


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>