Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XCIX/949/02Uchwała XCIX/949/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2002-02-06
XCIX/945/02Uchwała XCIX/945/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa. 2002-02-06
XXXVIII/286/99UCHWAŁA NR XXXVIII/286/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-12-08
XXXVIII/285/99UCHWAŁA NR XXXVIII/285/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 z siedzibą w Krakowie ul. J. Piłsudskiego 29 do prowadzenia Starostwu Powiatowemu w Krakowie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do podpisania porozumienia ze Starostą Krakowskim w tej sprawie. 1999-12-08
XXXVIII/284/99UCHWAŁA NR XXXVIII/284/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/672/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia tytułu MECENASA KULTURY KRAKOWA oraz Załącznika do ww. uchwały stanowiącego Regulamin tytułu "Mecenas Kultury Krakowa" 1999-12-08
XXXVIII/283/99UCHWAŁA NR XXXVIII/283/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 z siedzibą w Krakowie ul. św. Stanisława 10 1999-12-08
XXXVIII/282/99UCHWAŁA NR XXXVIII/282/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Głuchych w Krakowie ul. św. Stanisława 10. 1999-12-08
XXXVIII/281/99UCHWAŁA NR XXXVIII/281/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/280/99UCHWAŁA NR XXXVIII/280/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/279/99UCHWAŁA NR XXXVIII/279/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/278/99UCHWAŁA NR XXXVIII/278/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-08
XXXVIII/277/99UCHWAŁA NR XXXVIII/277/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 140 w Krakowie ul. Słomiana 8. 1999-12-08
XXXVII/287/99UCHWAŁA NR XXXVII/287/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2000. 1999-12-08
XXXVII/276/99UCHWAŁA NR XXXVII/276/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia planu dochodów zmniejszenia planu wydatków oraz zmian w przychodach i rozchodach). 1999-12-02
XXXVII/275/99UCHWAŁA NR XXXVII/275/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach LII). 1999-12-02
XXXVII/274/99UCHWAŁA NR XXXVII/274/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zadań priorytetowych Dzielnic). 1999-12-02
XXXVII/273/99UCHWAŁA NR XXXVII/273/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. 1999-12-02
XXXVII/272/99UCHWAŁA NR XXXVII/272/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 1999-12-02
XXXVII/271/99UCHWAŁA NR XXXVII/271/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-02
XXXVII/270/99UCHWAŁA NR XXXVII/270/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 1999-12-02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>