Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1600 odpowiadających zapytaniu rekordów.

Rekordy: 1-10

Nr recNumer uchwałyDotyczyData uchwalenia
1.I/1/06UCHWAŁA NR I/1/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-11-27
2.I/2/06UCHWAŁA NR I/2/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-11-27
3.I/3/06UCHWAŁA NR I/3/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-11-27
4.I/4/06UCHWAŁA NR I/4/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-11-27
5.I/5/06UCHWAŁA NR I/5/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ...

(więcej)

2006-11-27
6.II/10/06UCHWAŁA NR II/10/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-12-06
7.II/11/06UCHWAŁA NR II/11/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-12-06
8.II/12/06UCHWAŁA NR II/12/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-12-06
9.II/13/06UCHWAŁA NR II/13/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-12-06
10.II/14/06UCHWAŁA NR II/14/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

2006-12-06


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 >>>