Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 776 odpowiadających zapytaniu rekordów.

Rekordy: 1-10

Nr recNumer uchwałyDotyczyData uchwalenia
1.I/1/90UCHWAŁA NR I/1/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. ...

(więcej)

1990-06-08
2.I/2/90UCHWAŁA NR I/2/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Delegatów do Sejmiku Samorządowego. ...

(więcej)

1990-06-08
3.I/3/90UCHWAŁA NR I/3/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczącego Rady. ...

(więcej)

1990-06-08
4.I/4/90UCHWAŁA NR I/4/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia terminu sesji Rady. ...

(więcej)

1990-06-08
5.I/5/90UCHWAŁA NR I/5/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Zespołu dla merytorycznego przygotowania drugiej sesji Rady. ...

(więcej)

1990-06-08
6.I/6/90UCHWAŁA NR I/6/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 8 czerwca 1990 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. ...

(więcej)

1990-06-08
7.II/10/90UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR II/10/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta Krakowa. Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 199...

(więcej)

1990-06-20
8.II/11/90UCHWAŁA NR II/11/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia nazwy Rady. ...

(więcej)

1990-06-20
9.II/12/90UCHWAŁA NR II/12/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie nazwy placu. ...

(więcej)

1990-06-20
10.II/7/90UCHWAŁA NR II/7/90 Rady Miejskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Krakowa. ...

(więcej)

1990-06-20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 >>>