Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 75 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 21-40

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
55/XCIII/01Rezolucja Nr 55/XCIII/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 listopada 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie pozbawienia siedemnastu związków sportowych siedziby przy ul. Bratysławskiej 5. 2001-11-28
54/LXXXVI/01Rezolucja Nr 54/LXXXVI/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 października 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w 10 rocznicę utworzenia Rad Dzielnic. 2001-10-10
53/LXXXII/01Rezolucja Nr 53/LXXXII/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 lipca 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przyśpieszenia wprowadzenia przepisów wykonawczych umożliwiających ustanawianie opłat za przejazdy obiektami drogowymi ze szczególnym uwzględnieniem tuneli. 2001-07-04
52/LXXVIII/01Rezolucja Nr 52/LXXVIII/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 maja 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uhonorowania gen. B. Zielińskiego ''Tytusa'' 2001-05-23
51/LXXVIII/01Rezolucja Nr 51/LXXVIII/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 maja 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w hołdzie Powstańcom Śląskim w 80 rocznicę III Powstania. 2001-05-23
50/LXXVII/01Rezolucja Nr 50/LXXVII/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 maja 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zmiany polityki gospodarczej. 2001-05-09
49/LXXIV/01Rezolucja Nr 49/LXXIV/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 kwietnia 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie nominowania na stopień generalski Ojca płk. Adama Franciszka Studzińskiego. 2001-04-11
48/LXXIII/01Rezolucja Nr 48/LXXIII/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 marca 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa na kredytowanie modernizacji w Hucie im. T. Sendzimira S.A. 2001-03-28
47/LXXII/01Rezolucja Nr 47/LXXII/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 marca 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uchylenia przepisów ustawy z 20.07.2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. 2001-03-14
46/LXXI/01Rezolucja Nr 46/LXXI/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 lutego 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2001-02-28
45/LXXI/01Rezolucja Nr 45/LXXI/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 lutego 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Klubu Sportowego ''Cracovia''. 2001-02-28
44/LXIX/01Rezolucja Nr 44/LXIX/01 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 stycznia 2001 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uchwalenia ustaw o dodatkach mieszkaniowych oraz o najmie lokali mieszkalnych 2001-01-17
43/LXVIII/00Rezolucja Nr 43/LXVIII/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 grudnia 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Senatorów i Posłów Ziemi Krakowskiej, Premiera Rządu RP oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie ochrony Krakowa przed powodzią. 2000-12-20
42/LXVIII/00Rezolucja Nr 42/LXVIII/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 grudnia 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uczczenia 20 rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 2000-12-20
41/LXV/00Rezolucja Nr 41/LXV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 listopada 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie książeczek mieszkaniowych. 2000-11-22
40/LXI/00Rezolucja Nr 40/LXI/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 września 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie incydentu w Kaliszu w 1997 r. 2000-09-27
39/LIX/00Rezolucja Nr 39/LIX/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 sierpnia 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w rocznice podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ ''Solidarność'' 2000-08-30
38/LVII/00Rezolucja Nr38/LVII/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 lipca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przeciwdziałania chuligaństwu. 2000-07-12
37/LVI/00Rezolucja Nr 37/LVI/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 lipca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 2000-07-05
36/LV/00Rezolucja Nr 36/LV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 czerwca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 100/2000 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. 2000-06-28


<<< 1 2 3 4 >>>