Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 81-100

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
62/LXXV/17Rezolucja Nr 62/LXXV/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 czerwca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie podjęcia rozmów ze stroną słowacką w celu podpisania umowy liberalizującej wymagania licencyjne na polsko słowackim pograniczu. 2017-06-14
61/LXXII/17Rezolucja Nr 61/LXXII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 maja 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów RP Beaty Szydło, Sejmu i Senatu RP W sprawie Apeli dotyczących obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz Karty Samorządności. 2017-05-17
60/LXX/17Rezolucja Nr 60/LXX/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zaprzestania finansowania Muzeum PRL (w organizacji) w Krakowie. 2017-04-26
59/LXVII/17Rezolucja Nr 59/LXVII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 marca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Małopolskiego w sprawie: Naprawienia zaniedbań związanych z Parkami Krajobrazowymi na terenie Krakowa. 2017-03-29
58/LXVI/17Rezolucja Nr 58/LXVI/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 marca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie: podjęcia prac nad ustanowieniem Parku Krajobrazowego Dolina Wisły. 2017-03-15
57/LXVI/17Rezolucja Nr 57/LXVI/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 marca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów RP Beaty Szydło, Sejmu i Senatu RP, w sprawie podjęcia pilnych działań legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. 2017-03-15
56/LXV/17Rezolucja Nr 56/LXV/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 marca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zakazu palenia węglem w podkrakowskich gminach. 2017-03-01
55/LXIII/17Rezolucja Nr 55/LXIII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 stycznia 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyłączenia spod interwencji nadzorczej treści rezolucji, apeli czy oświadczeń podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zawierających wezwanie do określonego zachowania, podjęcia inicjatywy lub zadania, jak również zawierających stanowisko w określonej sprawie. 2017-01-25
53/LXII/17Rezolucja Nr 53/LXII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 stycznia 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szefa Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w sprawie umarzania postępowań dotyczących spalania śmieci i chemikaliów na terenie miasta Krakowa ze względu na niską szkodliwość społeczną. 2017-01-11
54/LXII/17Rezolucja Nr 54/LXII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 stycznia 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany wysokości kary za spalanie odpadów wbrew art. 155 ustawy o odpadach. 2017-01-11
52/LXI/16Rezolucja Nr 52/LXI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia limitów finansowych na kampanie prowadzone przez inicjatorów referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego 2016-12-21
51/LX/16Rezolucja Nr 51/LX/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 grudnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sprzeciwu wobec zapisów rządowych projektów ustawy Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dotyczących m.in. likwidacji gimnazjów oraz przewidywanych skutków ich likwidacji. 2016-12-14
50/LIX/16Rezolucja Nr 50/LIX/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 grudnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wsparcia rozbudowy infrastruktury społecznej (żłobki, przedszkola, szkoły). 2016-12-07
49/LV/16Rezolucja Nr 49/LV/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 października 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dokonania zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2016-10-26
48/LIII/16Rezolucja Nr 48/LIII/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 września 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa w sprawie rezolucji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany regulaminu ''Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa'' Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020. 2016-09-28
47/LI/16Rezolucja Nr 47/LI/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 31 sierpnia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ My radni Krakowa zwracamy się z prośbą do Pani Minister Edukacji i Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uznania działalności szkoły dla dzieci i młodzieży niewidomej przy ul. Tynieckiej w Krakowie jako uzasadnionej. 2016-08-31
44/L/16Rezolucja Nr 44/L/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 06 lipca 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Ws konsultacji projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim skierowana do Prezydenta Rzeczpospolitej, Rządu Rzeczpospolitej, posłów i senatorów, w szczególności posłów i senatorów ziemi krakowskiej, do Rad Miast Wojewódzkich Rzeczpospolitej. 2016-07-06
46/L/16Rezolucja Nr L/46/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 06 lipca 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowana do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa w/s zmian w Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz innych ustawach. 2016-07-06
45/L/16Rezolucja Nr 45/L/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 06 lipca 2016 r. Zwraca się doPani Beaty Szydło Prezes Rady Ministrów, Parlamentarzystów RP wybranych w Małopolsce O wpisanie projektu budowy metra w Krakowie na listę wniosków do Europejskiego Funduszu Inwestycji strategicznych. 2016-07-06
43/XLVIII/16Rezolucja Nr 43/XLVIII/16 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 czerwca 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Prezydenta RP, Sejmu RP i Rady Ministrów w sprawie wymagań kwalifikacji zawodowych dla przewodników w miastach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2016-06-29


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>