Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 61-80

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
82/CV/18Rezolucja Nr 82/CV/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na Sesji w dniu 04 lipca 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W sprawie: Ustanowienia przepisów prawa, które przyznają samorządom kompetencje w zakresie możliwości regulacji świadczenia usług krótkoterminowego najmu w lokalnych mieszkalnych. 2018-07-04
81/CV/18Rezolucja Nr 81/CV/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 04 lipca 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dokonania zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2018-07-04
80/CV/18Rezolucja Nr 80/CV/18 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. uchwala REZOLUCJĘ Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ochrony cennych przyrodniczo terenów położonych w rejonie zalewu Zakrzówek w Krakowie, pomiędzy ul. św. Jacka a ul. Wyłom. 2018-06-28
79/CIV/18Rezolucja Nr 79/CIV/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 czerwca 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 2018-06-06
77/CII/18Rezolucja Nr 77/CII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 maja 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających do wzmocnienia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2018-05-23
76/CII/18Rezolucja Nr 76/CII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 maja 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem w podkrakowskich gminach. 2018-05-23
78/CII/18REZOLUCJA Nr 78/CII/18 Rady Miasta Krakowa podjęta w dniu 23 maja 2018 r. do radnych, prezydentów, wójtów, burmistrzów i marszałków województw , do Rad Miast Metropolitalnych Rzeczpospolitej , do Sejmików Wojewódzkich Rzeczpospolitej, do rad miast, gmin i powiatów w sprawie ochrony i promocji flagi Unii Europejskiej. 2018-05-23
75/C/18REZOLUCJA Nr 75/C/18 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 25 kwietnia 2018 r. Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej do Rad Miast Metropolitarnych Rzeczpospolitej w sprawie konieczności dokonania zmian przepisów prawa w zakresie ścigania i karania sprawców aktów wandalizmu pn.: ''Kochasz swój kraj to - po nim nie bazgraj''. 2018-04-25
73/C/18Rezolucja Nr 73/C/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Pana Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie: apelu do o wydanie nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w zakresie świadczenia pn. Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. 2018-04-25
72/C/18Rezolucja Nr 72/C/18 W sprawie podziękowania za ''WIOSNĘ SOLIDARNOŚCI'' w Krakowie Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2018 r., uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do uczestników WIOSNY SOLIDARNOŚCI 1988 r. 2018-04-25
74/C/18Rezolucja Nr 74/C/18 REZOLUCJA Rady Miasta Krakowa skierowana do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Szanowny Panie Premierze, zwracamy się do Pana Premiera z wnioskiem oraz prośbą o przyspieszenie działań prowadzonych przez Ministra Finansów w sprawie wydawania decyzji o przejściu prawa własności nieruchomości położonych na terenie miasta Krakowa na rzecz Skarbu Państwa 2018-04-25
71/XCIX/18Rezolucja Nr 71/XCIX/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 kwietnia 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezesa Rady Ministrów RP oraz Wojewody Małopolskiego w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2. 2018-04-11
70/XCVIII/18Rezolucja Nr 70/XCVIII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 marca 2018 r. uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 2018-03-28
69/XCVII/18Rezolucja Nr 69/XCVII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 marca 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Premiera RP i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie konieczności wprowadzenia, w ustawie o ?planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w przygotowywanym ''Kodeksie urbanistyczno - budowlanym'' powiązania zgodności wskaźników decyzji ''Warunków Zabudowy'' ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? oraz 2 - letniego terminu ważności decyzji WZ. 2018-03-14
68/XCIII/18Rezolucja Nr 68/XCIII/18 Rada Miasta Krakowa~ zebrana na sesji w dniu 24 stycznia 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stworzenia jednolitych zasad finansowania ponadlimitowych świadczeń medycznych. 2018-01-24
67/LXXXIX/17Rezolucja Nr 67/LXXXIX/17 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 listopada 2017 r. uchwala REZOLUCJĘ Do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., Prezesa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o w sprawie ustanowienia połączenia lotniczego z lotniska Kraków Balice do Istambułu. 2017-11-22
66/LXXXVIII/17Rezolucja Nr 66/LXXXVIII/17 UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 listopada 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowana do PKP PLK oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa w/s modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice. 2017-11-08
65/LXXXVIII/17Rezolucja Nr 65/LXXXVIII/17 REZOLUCJA Do Ministra Infrastruktury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Do Wojewody Małopolskiego W sprawie dookreślenia zasad stosowalności wyjątków w zakresie szerokości chodnika dla ruchu pieszych w Krakowie. 2017-11-08
64/LXXXVIII/17Rezolucja Nr 64/LXXXVIII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 listopada 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego oraz do dyrektorów szkół samorządowych w sprawie umieszczenia w szkołach samorządowych Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2017-11-08
63/LXXXVII/17Rezolucja Nr 63/LXXXVII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 października 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Sprawiedliwości Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Zbigniewa Ziobro W sprawie poddania szczególnemu nadzorowi postępowania sądowego prowadzonego w sprawie Domu Legionisty w Krakowie. 2017-10-25


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>