Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 587 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 61-80

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
74/C/18Rezolucja Nr 74/C/18 REZOLUCJA Rady Miasta Krakowa skierowana do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Szanowny Panie Premierze, zwracamy się do Pana Premiera z wnioskiem oraz prośbą o przyspieszenie działań prowadzonych przez Ministra Finansów w sprawie wydawania decyzji o przejściu prawa własności nieruchomości położonych na terenie miasta Krakowa na rzecz Skarbu Państwa 2018-04-25
73/C/18Rezolucja Nr 73/C/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Pana Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie: apelu do o wydanie nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w zakresie świadczenia pn. Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. 2018-04-25
72/C/18Rezolucja Nr 72/C/18 W sprawie podziękowania za ''WIOSNĘ SOLIDARNOŚCI'' w Krakowie Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2018 r., uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do uczestników WIOSNY SOLIDARNOŚCI 1988 r. 2018-04-25
71/XCIX/18Rezolucja Nr 71/XCIX/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 kwietnia 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezesa Rady Ministrów RP oraz Wojewody Małopolskiego w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2. 2018-04-11
70/XCVIII/18Rezolucja Nr 70/XCVIII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 marca 2018 r. uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 2018-03-28
69/XCVII/18Rezolucja Nr 69/XCVII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 marca 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Premiera RP i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie konieczności wprowadzenia, w ustawie o ?planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w przygotowywanym ''Kodeksie urbanistyczno - budowlanym'' powiązania zgodności wskaźników decyzji ''Warunków Zabudowy'' ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? oraz 2 - letniego terminu ważności decyzji WZ. 2018-03-14
68/XCIII/18Rezolucja Nr 68/XCIII/18 Rada Miasta Krakowa~ zebrana na sesji w dniu 24 stycznia 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stworzenia jednolitych zasad finansowania ponadlimitowych świadczeń medycznych. 2018-01-24
67/LXXXIX/17Rezolucja Nr 67/LXXXIX/17 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 listopada 2017 r. uchwala REZOLUCJĘ Do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., Prezesa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o w sprawie ustanowienia połączenia lotniczego z lotniska Kraków Balice do Istambułu. 2017-11-22
66/LXXXVIII/17Rezolucja Nr 66/LXXXVIII/17 UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 listopada 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowana do PKP PLK oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa w/s modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice. 2017-11-08
65/LXXXVIII/17Rezolucja Nr 65/LXXXVIII/17 REZOLUCJA Do Ministra Infrastruktury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Do Wojewody Małopolskiego W sprawie dookreślenia zasad stosowalności wyjątków w zakresie szerokości chodnika dla ruchu pieszych w Krakowie. 2017-11-08
64/LXXXVIII/17Rezolucja Nr 64/LXXXVIII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 listopada 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego oraz do dyrektorów szkół samorządowych w sprawie umieszczenia w szkołach samorządowych Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2017-11-08
63/LXXXVII/17Rezolucja Nr 63/LXXXVII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 października 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Sprawiedliwości Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Zbigniewa Ziobro W sprawie poddania szczególnemu nadzorowi postępowania sądowego prowadzonego w sprawie Domu Legionisty w Krakowie. 2017-10-25
62/LXXV/17Rezolucja Nr 62/LXXV/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 czerwca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie podjęcia rozmów ze stroną słowacką w celu podpisania umowy liberalizującej wymagania licencyjne na polsko słowackim pograniczu. 2017-06-14
61/LXXII/17Rezolucja Nr 61/LXXII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 maja 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów RP Beaty Szydło, Sejmu i Senatu RP W sprawie Apeli dotyczących obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz Karty Samorządności. 2017-05-17
60/LXX/17Rezolucja Nr 60/LXX/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zaprzestania finansowania Muzeum PRL (w organizacji) w Krakowie. 2017-04-26
59/LXVII/17Rezolucja Nr 59/LXVII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 marca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Małopolskiego w sprawie: Naprawienia zaniedbań związanych z Parkami Krajobrazowymi na terenie Krakowa. 2017-03-29
58/LXVI/17Rezolucja Nr 58/LXVI/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 marca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie: podjęcia prac nad ustanowieniem Parku Krajobrazowego Dolina Wisły. 2017-03-15
57/LXVI/17Rezolucja Nr 57/LXVI/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 marca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów RP Beaty Szydło, Sejmu i Senatu RP, w sprawie podjęcia pilnych działań legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. 2017-03-15
56/LXV/17Rezolucja Nr 56/LXV/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 marca 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zakazu palenia węglem w podkrakowskich gminach. 2017-03-01
55/LXIII/17Rezolucja Nr 55/LXIII/17 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 stycznia 2017 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyłączenia spod interwencji nadzorczej treści rezolucji, apeli czy oświadczeń podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zawierających wezwanie do określonego zachowania, podjęcia inicjatywy lub zadania, jak również zawierających stanowisko w określonej sprawie. 2017-01-25


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>