Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 581-589

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
14/92Rezolucja nr 14/92 REZOLUCJA Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 czerwca 1992 r. zwraca się do Sejmu III Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze uchwalenie "Ustawy o przeciwdziałaniu szkodliwości używania tytoniu'' zgodnie z projektem złożonym Marszałkowi Sejmu w dniu 5 marca 1992 r. 1992-06-26
15/92Rezolucja nr 15/92 REZOLUCJA RADY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA w sprawie przywrócenia Krakowowi statusu obszaru szczególnie chronionego. 1992-06-26
13/92Rezolucja nr 13/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 czerwca 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie ujawnienia agentów SB i UB w samorządzie Krakowa. 1992-06-12
12/92Rezolucja nr 12/92 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 czerwca 1992 roku w oparciu o doświadczenia w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 1992-06-05
10/92Rezolucja nr 10/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 czerwca 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie kierunków działania pomocy społecznej w Krakowie. 1992-06-05
11/92Rezolucja nr 11/92 RADA MIASTA KRAKOWA zebrana na sesji w dniu 5 czerwca 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJA w sprawie refundacji ustawowych ulg podatkowych. 1992-06-05
9/92Rezolucja nr 9/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji a dniu 29 maja 1992r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie rozpatrzenia rezygnacji członków ZMK z pełnionych funkcji. 1992-05-29
8/92Rezolucja nr 8/92 REZOLUCJA Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 marca 1992 roku zwraca się do Prezydenta Rzeczypospoliitej Polskiej Pana Lecha Wałęsy z propozycją nadania Generałowi Stanisławowi MACZKOWI stopnia MARSZAŁKA POLSKI. 1992-03-27
30/93Rezolucja nr 30/93 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 stycznia 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przywrócenia Pomnika Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 1992-01-15


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30