Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 581-582

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
15/92Rezolucja nr 15/92 REZOLUCJA RADY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA w sprawie przywrócenia Krakowowi statusu obszaru szczególnie chronionego. 1992-06-26
14/92Rezolucja nr 14/92 REZOLUCJA Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 czerwca 1992 r. zwraca się do Sejmu III Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze uchwalenie "Ustawy o przeciwdziałaniu szkodliwości używania tytoniu'' zgodnie z projektem złożonym Marszałkowi Sejmu w dniu 5 marca 1992 r. 1992-06-26


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30