Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 501-520

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
30/XXI/95Rezolucja Nr 30/XXI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 maja 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się z wnioskiem do Zarządu Miasta Krakowa o natychmiastowe uchylenie uchwały Nr 153/95 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia cenników opłat stosowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. 1995-05-24
29/XIX/95Rezolucja Nr 29/XIX/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 maja 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Radni Miasta Krakowa wyrażają swe oburzenie faktem odebrania Gminie Kraków znajdującego się od 4 lat w jej posiadaniu Przedsiębiorstwa Turystyczno-Gastronomicznego ''Wierzynek'' co jest poważnym uszczupleniem majątku Gminy. 1995-05-16
28/XVIII/95Rezolucja Nr 28/XVIII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Prezydenta Miasta Krakowa do wystąpienia do Wojewody Krakowskiego o pilną weryfikację tras przewozu środków niebezpiecznych i toksycznych środków przemysłowych. 1995-04-26
27/XVI/95Rezolucja Nr 27/XVI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Rada Miasta Krakowa wyraża gotowość niesienia pomocy materialnej ofiarom katastrofy w Gdańsku. 1995-04-19
26/XVI/95Rezolucja Nr 26/XVI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie poprawy stanu bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie 1995-04-19
25/XV/95Rezolucja Nr 25/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa w odpowiedzi na apel Misji Dobrej Woli Parlamentu Litwy o ulokowanie w Polsce około 200 dzieci z Czeczenii w wieku 5 do 10 lat wyraża poparcie dla tej szczytnej idei 1995-04-18
23/XV/95Rezolucja Nr 23/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zabezpieczenia miasta przed powodzią. 1995-04-12
24/XV/95Rezolucja Nr 24/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Prezydenta Miasta Krakowa z apelem o to aby kandydaci na stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Krakowa byli opiniowani przed nominację przez właściwe Komisje Rady Miasta Krakowa. 1995-04-12
22/XV/95Rezolucja Nr 22/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada zobowiązuje Zarząd Miasta Krakowa do przedłożenia w terminie do 15 maja br. sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1995-04-12
21/XV/95Rezolucja Nr 21/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Przed pięćdziesięciu pięciu laty dokonana została zbrodnia katyńska. 1995-04-05
20/XIII/95Rezolucja Nr 20/XIII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 marca 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Mamy prawo sądzić na podstawie doniesień radiowych telewizyjnych i prasowych że na terenie Federacji Rosyjskiej tworzone są obozy koncentracyjne dla czeczeńskiej ludności cywilnej powyżej piętnastego roku życia 1995-03-01
19/XII/95Rezolucja Nr 19/XII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 stycznia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa wyraża głębokie zaniepokojenie planowanym na rok 1995 budżetem na lecznictwo otwarte w Gminie Kraków. 1995-01-24
17/XII/95Rezolucja Nr 17/XII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 stycznia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W przeddzień 50 rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau składamy głęboki hołd ofiarom nazistowskiego bestialstwa. 1995-01-24
18/XII/95Rezolucja Nr 18/XII/95 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 stycznia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie objęcia Patronatem Muzeum Armii Krajowej. 1995-01-24
16/XI/95Rezolucja Nr 16/XI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 stycznia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa po zapoznaniu się z " Deklaracją Wolnego i Zjednoczonego Sarajewa" deklaruje swoje poparcie dla zawartych w tym dokumencie postulatów Obywateli bezwzględnie niszczonego miasta. 1995-01-18
13/X/94 Rezolucja Nr13/X/94 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 grudnia 1994 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie stanu wojennego 1994-12-28
15/X/94Rezolucja Nr 15/X/94 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 grudnia 1994 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Rządu RP z apelem o podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do konstruktywnych uzgodnień z NSZZ " Solidarność" dotyczących postulatów pracowników ochrony zdrowia. 1994-12-28
14/X/94Rezolucja Nr 14/X/94 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 grudnia 1994 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Zarząd Miasta Krakowa do skierowania do Mera Miasta Grozny Pana Kjuri Muzajewa listu zawierającego propozycję nawiązania umowy o braterskiej współpracy między Krakowem a Stolicą Republiki Czeczenii Miastem Grozny. 1994-12-28
10/X/94Rezolucja Nr 10/X/94 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 grudnia 1994 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Od kilku dni trwa barbarzyńska inwazja Armii Rosyjskiej w Czeczenii. Po raz kolejny Czeczenowie podjęli dramatyczną walkę o swoją niepodległość. 1994-12-21
11/X/94Rezolucja Nr 11/X/94 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 grudnia 1994 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP o nieuchwalenie ustawy o działalności gospodarczej gmin w przyjętej przez Podkomisję wersji projektów w zakresie koncesji komunalnych. 1994-12-21


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>