Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 587 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 481-500

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
42/XXXI/95Rezolucja Nr 42/XXXI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 października 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany systemu podatkowego 1995-10-11
41/XXXI/95Rezolucja Nr 41/XXXI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 października 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Dostrzegając wielki wkład Rodziców w proces edukacji i zdając sobie sprawę ze skali wysiłku z jakim jest on związany Rada Miasta Krakowa wyraża im uznanie i gorące podziękowanie za stałe wspomaganie władz samorządowych w działaniach zmierzających do poprawy jakości i warunków kształcenia dzieci i młodzieży w naszej Gminie. 1995-10-11
40/XXX/95Rezolucja Nr 40/XXX/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 października 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa - wyrażając gotowość niesienia pomocy materialnej dotkniętym skutkami powodzi gminom województwa kieleckiego 1995-10-04
39/XXX/95Rezolucja Nr 39/XXX/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 października 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa dbając o rzetelne informowanie mieszkańców Krakowa 1995-10-04
38/XXX/95Rezolucja Nr 38/XXX/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 września 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Prezydenta Miasta Krakowa o uchylenie uchwały Zarządu Miasta Krakowa Nr 589/95 z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie określenia zasad udostępnienie miejsc do prowadzenia handlu okrężnego na terenach należących do Gminy oraz w pasach drogowych 1995-09-27
37/XXVI/95Rezolucja Nr 37/XXVI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 sierpnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie ograniczenia działalności niektórych nowych ruchów religijnych parareligijnych i paraterapeutycznych. 1995-08-30
36/XXVI/95Rezolucja Nr 36/XXVI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 sierpnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyrażenie zgody na uruchomienie w Krakowie w trybie pilnym " Schroniska dla Nieletnich" . 1995-08-30
35/XXVII/95Rezolucja Nr 35/XXVIII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 lipca 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie w sprawie pomocy finansowej na potrzeby wypoczynku wakacyjnego dla dzieci polskich ze Wschodu. 1995-07-26
34/XXV/95Rezolucja Nr 34/XXV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 lipca 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Zarząd Miasta Krakowa do prowadzenia ścisłej kontroli nad przekazywanymi pieniędzmi Gminy na działalność Fundacji i Stowarzyszeń. 1995-07-05
33/XXIV/95Rezolucja Nr 33/XXIV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 czerwca 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa wyrażając przekonanie że przeciwdziałanie narkomanii to wspólna sprawa rodziców wychowawców i nauczycieli policji oraz Władz Miasta 1995-06-21
32/XXIV/95Rezolucja Nr 32/XXIV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 czerwca 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W związku z narastającym zjawiskiem narkomanii Rada Miasta Krakowa 1995-06-21
31/XXIII/95Rezolucja Nr 31/XXIII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 czerwca 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 1993 r. dot. kierunków polityki społeczno-gospodarczej i programu gospodarczego Miasta Krakowa (do roku 2000). 1995-06-07
30/XXI/95Rezolucja Nr 30/XXI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 maja 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się z wnioskiem do Zarządu Miasta Krakowa o natychmiastowe uchylenie uchwały Nr 153/95 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia cenników opłat stosowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. 1995-05-24
29/XIX/95Rezolucja Nr 29/XIX/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 maja 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Radni Miasta Krakowa wyrażają swe oburzenie faktem odebrania Gminie Kraków znajdującego się od 4 lat w jej posiadaniu Przedsiębiorstwa Turystyczno-Gastronomicznego ''Wierzynek'' co jest poważnym uszczupleniem majątku Gminy. 1995-05-16
28/XVIII/95Rezolucja Nr 28/XVIII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Prezydenta Miasta Krakowa do wystąpienia do Wojewody Krakowskiego o pilną weryfikację tras przewozu środków niebezpiecznych i toksycznych środków przemysłowych. 1995-04-26
27/XVI/95Rezolucja Nr 27/XVI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Rada Miasta Krakowa wyraża gotowość niesienia pomocy materialnej ofiarom katastrofy w Gdańsku. 1995-04-19
26/XVI/95Rezolucja Nr 26/XVI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie poprawy stanu bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie 1995-04-19
25/XV/95Rezolucja Nr 25/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa w odpowiedzi na apel Misji Dobrej Woli Parlamentu Litwy o ulokowanie w Polsce około 200 dzieci z Czeczenii w wieku 5 do 10 lat wyraża poparcie dla tej szczytnej idei 1995-04-18
24/XV/95Rezolucja Nr 24/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Prezydenta Miasta Krakowa z apelem o to aby kandydaci na stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Krakowa byli opiniowani przed nominację przez właściwe Komisje Rady Miasta Krakowa. 1995-04-12
23/XV/95Rezolucja Nr 23/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zabezpieczenia miasta przed powodzią. 1995-04-12


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>