Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 461-480

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
72/LXI/96Rezolucja Nr 72/LXI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 października 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie apelu o odrzucenie noweli ustawy aborcyjnej w Sejmie. 1996-10-09
70/LIX/96Rezolucja Nr 70/LIX/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 września 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Skarbnika Miasta Krakowa. 1996-09-25
69/LVIII/96Rezolucja Nr 69/LVIII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 września 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując ją do: Wojewody Krakowskiego, Zarządu Miasta Krakowa, Zarządu Wojewódzkiego w sprawie dyskoteki przy ul. Królewskiej. 1996-09-11
68/LVII/96Rezolucja Nr 68/LVII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 września 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie ustawy proaborcyjnej. 1996-09-04
67/LVII/96Rezolucja Nr 67/LVII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 sierpnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie apelu do światowej opinii publicznej w sprawie Czeczenii. 1996-08-28
66/LVI/96Rezolucja Nr 66/LVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 lipca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie ratowania narodu Czeczenii. 1996-07-17
63/LV/96 Rezolucja Nr 63/LV/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 lipca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przyspieszenia budowy odcinka Opatkowice-Bieżanów południowego autostradowego (A-4) obejścia Krakowa i kieruje ją do Premiera Rządu RP Pana Włodzimierza Cimoszewicza. 1996-07-11
64/LV/96Rezolucja Nr 64/LV/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 lipca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przyspieszenia budowy odcinka Opatkowice-Bieżanów południowego autostradowego (A-4) obejścia Krakowa i kieruje ją do Senatorów i Posłów Ziemi Krakowskiej 1996-07-11
65/LV/96Rezolucja Nr 65/LV/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 lipca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do władz Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie sytuacji finansowej krakowskich zakładów opieki zdrowotnej 1996-07-11
62/LII/96Rezolucja Nr 62/LII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 czerwca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie nadużyć w wypowiedziach publicznych przedstawicieli władz RP wobec Ojca Świętego Jana Pawła II. 1996-06-12
61/XLIX/96Rezolucja Nr 61/XLIX/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 maja 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ popierająca stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie regulacji tzw. "prawa śmieciowego". 1996-05-08
60/XLVIII/96Rezolucja Nr 60/XLVIII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 maja 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie protestu przeciwko ingerowania w wewnętrzne sprawy naszego kraju 1996-05-07
58/XLVIII/96Rezolucja Nr 58/XLVIII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 maja 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie prawnej ochrony życia dzieci nie narodzonych 1996-05-07
59/XLVIII/96Rezolucja Nr 59/XLVIII/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 maja 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przeciwdziałania przestępczości 1996-05-07
54/XLVI/96Rezolucja Nr 54/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie pomocy ofiarom i poszkodowanym w tragicznym wypadku w Czechach. 1996-04-10
55/XLVI/96Rezolucja Nr 55/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Krakowa w § 5 ust. 1 w pkt. 2 i 3. 1996-04-10
57/XLVI/96Rezolucja Nr 57/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie protestu przeciw nowelizacji ustawy podatkowej w 1997 r. zmierzającej do ograniczenia ulg i odposów na oświatę i edukację 1996-04-10
56/XLVI/96Rezolucja Nr 56/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w związku z wyrokiem Sądu Antymonopolowego. 1996-04-10
53/XLV/96Rezolucja Nr 53/XLV/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 marca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Pana Wojewody Krakowskiego o zaniecha- nie działań zmierzających do likwidacji trzech Oddziałów tj. Okulistycznego, Urologii i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. 1996-03-27
51/XLI/96Rezolucja Nr 51/XLI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 stycznia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując ją do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Prezesa Telewizji Polskiej SA 1996-01-24


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>