Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 584 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 41-60

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
6/XII/19Rezolucja Nr 6/XII/19 REZOLUCJA Rady Miasta Krakowa skierowana do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego. 2019-03-27
5/XII/19REZOLUCJA Nr 5/XII/19 Rady Miasta Krakowa Podjęta z dnia 27 marca 2019 r. do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia 10-groszej kaucji zwrotnej za plastikowe butelki. 2019-03-27
4/XII/19REZOLUCJA Nr 4/XII/19 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 27 marca 2019 r. do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapewnienia efektywnego wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 2019-03-27
3/VI/19REZOLUCJA Nr 3/VI/19 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 30 stycznia 2019 r. do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie walki z przemocą w rodzinie oraz udzielania wsparcia ofiarom przemocy. 2019-01-30
2/IV/19REZOLUCJA Nr 2/IV/19 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 9 stycznia 2019 r. do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej dla Miasta Krakowa. 2019-01-09
1/III/18Rezolucja Nr 1/III/18 REZOLUCJA Nr 1/III/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie obniżenia poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 2018-12-19
85/CVIII/18Rezolucja Nr 85/CVIII/18 REZOLUCJA Nr ? Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 29 sierpnia 2018 r. Do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Rządu Rzeczpospolitej do Ministra Energii Rządu Rzeczpospolite do posłów i senatorów Parlamentu Rzeczpospolitej w sprawie konieczności dokonania zmian projektu rozporządzenia , określającego normy jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych. 2018-08-29
84/CVIII/18Rezolucja Nr 84/CVIII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 sierpnia 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń hemodializoterapii w Krakowie. 2018-08-29
83/CVII/18Rezolucja Nr 83/CVII/18 Rezolucja Rady Miasta Krakowa Do prezydenta RP, do Ministra Finansów RP W sprawie odliczenia VATu od wydatków ponoszonych przez instytucje kultury na rzecz promocji. 2018-07-05
82/CV/18Rezolucja Nr 82/CV/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na Sesji w dniu 04 lipca 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W sprawie: Ustanowienia przepisów prawa, które przyznają samorządom kompetencje w zakresie możliwości regulacji świadczenia usług krótkoterminowego najmu w lokalnych mieszkalnych. 2018-07-04
81/CV/18Rezolucja Nr 81/CV/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 04 lipca 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dokonania zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2018-07-04
80/CV/18Rezolucja Nr 80/CV/18 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. uchwala REZOLUCJĘ Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ochrony cennych przyrodniczo terenów położonych w rejonie zalewu Zakrzówek w Krakowie, pomiędzy ul. św. Jacka a ul. Wyłom. 2018-06-28
79/CIV/18Rezolucja Nr 79/CIV/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 czerwca 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 2018-06-06
78/CII/18REZOLUCJA Nr 78/CII/18 Rady Miasta Krakowa podjęta w dniu 23 maja 2018 r. do radnych, prezydentów, wójtów, burmistrzów i marszałków województw , do Rad Miast Metropolitalnych Rzeczpospolitej , do Sejmików Wojewódzkich Rzeczpospolitej, do rad miast, gmin i powiatów w sprawie ochrony i promocji flagi Unii Europejskiej. 2018-05-23
77/CII/18Rezolucja Nr 77/CII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 maja 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających do wzmocnienia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2018-05-23
76/CII/18Rezolucja Nr 76/CII/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 maja 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem w podkrakowskich gminach. 2018-05-23
75/C/18REZOLUCJA Nr 75/C/18 Rady Miasta Krakowa Podjęta w dniu 25 kwietnia 2018 r. Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej do Rad Miast Metropolitarnych Rzeczpospolitej w sprawie konieczności dokonania zmian przepisów prawa w zakresie ścigania i karania sprawców aktów wandalizmu pn.: ''Kochasz swój kraj to - po nim nie bazgraj''. 2018-04-25
74/C/18Rezolucja Nr 74/C/18 REZOLUCJA Rady Miasta Krakowa skierowana do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Szanowny Panie Premierze, zwracamy się do Pana Premiera z wnioskiem oraz prośbą o przyspieszenie działań prowadzonych przez Ministra Finansów w sprawie wydawania decyzji o przejściu prawa własności nieruchomości położonych na terenie miasta Krakowa na rzecz Skarbu Państwa 2018-04-25
73/C/18Rezolucja Nr 73/C/18 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Pana Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie: apelu do o wydanie nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w zakresie świadczenia pn. Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. 2018-04-25
72/C/18Rezolucja Nr 72/C/18 W sprawie podziękowania za ''WIOSNĘ SOLIDARNOŚCI'' w Krakowie Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2018 r., uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do uczestników WIOSNY SOLIDARNOŚCI 1988 r. 2018-04-25


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>