Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 587 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 381-400

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
42/LXVIII/00Rezolucja Nr 42/LXVIII/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 grudnia 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uczczenia 20 rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 2000-12-20
41/LXV/00Rezolucja Nr 41/LXV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 listopada 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie książeczek mieszkaniowych. 2000-11-22
40/LXI/00Rezolucja Nr 40/LXI/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 września 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie incydentu w Kaliszu w 1997 r. 2000-09-27
39/LIX/00Rezolucja Nr 39/LIX/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 sierpnia 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w rocznice podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ ''Solidarność'' 2000-08-30
38/LVII/00Rezolucja Nr38/LVII/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 lipca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przeciwdziałania chuligaństwu. 2000-07-12
37/LVI/00Rezolucja Nr 37/LVI/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 lipca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 2000-07-05
36/LV/00Rezolucja Nr 36/LV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 czerwca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 100/2000 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. 2000-06-28
35/LIV/00Rezolucja Nr 35/LIV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 czerwca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie lokalizacji supermarketów. 2000-06-14
34/LII/00Rezolucja Nr 34/LII/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 31 maja 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przedłużenia pasa startowego Portu Lotniczego w Balicach. 2000-05-31
33/XLIX/00Rezolucja Nr 33/XLIX/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 kwietnia 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie lokalizacji stacji paliw na terenie os. Przy Arce. 2000-04-27
32/XLVI/00Rezolucja Nr 32/XLVI/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie decyzji Dyrekcji PKP o zawieszeniu połączeń kolejowych na trasie Kraków-Wieliczka. 2000-03-22
31/XLV/00Rezolucja Nr 31/XLV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 2000-03-08
30/XLV/00Rezolucja Nr 30/XLV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" 2000-03-08
29/XLV/00Rezolucja Nr 29/XLV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ apel w sprawie hipermarketów prowadzących działalność na terenie Gminy Kraków 2000-03-08
28/XLV/00Rezolucja Nr 28/XLV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ apel w sprawie hipermarketów prowadzących działalność na terenie Gminy Kraków 2000-03-08
27/XLIV/00Rezolucja Nr 27/XLIV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 lutego 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz do Wojewody Małopolskiego 2000-02-23
26/XLIII/00Rezolucja Nr 26/XLIII/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 stycznia 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zmian legislacyjnych umożliwiających udział samorządów w prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych i energetyki cieplnej. 2000-01-26
25/XLI/99Rezolucja Nr 25/XLI/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie likwidacji strefy ochronnej HTS. 1999-12-29
24/XLI/99Rezolucja Nr 24/XLI/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zagrożenia dla uzyskania dotacji 300 milionów zł ze środków pomocowych z Unii Europejskiej na wysypisko odpadów komunalnych Barycz. 1999-12-29
23/XL/99Rezolucja Nr 23/XL/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie 100-lecia powstania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 1999-12-22


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>