Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 321-340

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
38/LXXVI/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 kwietnia 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z apelem o powstrzymanie się od uczestnictwa w obchodach zakończenia Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 prowadzonej przez ZSRR. 2005-04-27
34/LXXIII/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 marca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Panie i Panowie Senatorowie i Posłowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rada Miasta Krakowa zwraca się z apelem do Marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac legislacyjnych w Komisjach Sejmowych nad projektem Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin (Druk sejmowy nr 3661 z dnia 10.01.2005 r.). 2005-03-16
33/LXXII/05 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 2 marca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Zwracamy się do Prezydenta Miasta Krakowa, wszystkich Radnych Miasta Krakowa, Przewodniczących Dzielnic, zastępców Prezydenta, skarbnika, sekretarza, pełnomocników Prezydenta, dyrektorów wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych UMK, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną, przewodniczących rad nadzorczych oraz osob... 2005-03-02
32/LXX/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 stycznia 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie protestu przeciw próbom wprowadzenia do polskiego systemu prawnego regulacji zrównujących związki homoseksualne z rodziną. 2005-01-26
31/LXVII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 grudnia 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmiku Województwa Małopolskiego Rada Miasta Krakowa wysoce zaniepokojona decyzją Komisji Europejskiej z dnia 8 września 2004 r. o dodaniu 17 gatunków kukurydzy GM do Europejskiej Listy Nasion popiera uznanie Województwa Małopolskiego za strefę wolną od dopuszczania do uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO). 2004-12-22
30/LXVII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 grudnia 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie sytuacji szpitali klinicznych Collegium Medicum UJ i innych szpitali klinicznych Akademii Medycznych w Polsce kierując ją do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 2004-12-22
29/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Zło dobrem zwyciężaj W 20-tą rocznicę męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki 2004-10-20
27/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Sprawująca patronat nad Konkursem ?Czy znasz Kraków? Rada Miasta Krakowa wnosi, aby temu Konkursowi nadać status olimpiady tematycznej i konkursu tematycznego. 2004-10-20
28/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wniosków Miasta Krakowa o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. 2004-10-20
26/LIX/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Polityki Społecznej w sprawie finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 2004-10-06
23/LII/04Rezolucja Nr 23/LII/04 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pilnego uchwalenia nowych ustaw: Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze, uwzględniających wzmocnienie pozycji członka spółdzielni. 2004-07-07
25/LIII/04Rezolucja Nr 25/LIII/04 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W 90 rocznicę Wymarszu ku Wolności z krakowskich Oleandrów Oddziału Strzelców i Drużyniaków Pierwszej Kompanii Kadrowej, pod wodzą Komendanta Józefa Piłsudskiego, Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa składa hołd twórcom czynu 6 sierpnia 1914 r. 2004-07-07
24/LII/04Rezolucja Nr 24/LII/04 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do władz spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie w sprawie pilnego przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych na pełną własność tych lokali na preferencyjnych zasadach. 2004-07-07
22/L/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 czerwca 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ z okazji 25-lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergi 2004-06-16
21/XLII/04Rezolucja Nr 21/XLII/04 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 31 marca 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując ją do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wezwania do zmiany ustaw dotyczących zasad finansowania Policji. 2004-03-31
20/XXXVII/04Rezolucja Nr 20/XXXVII/04 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 lutego 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, uchwalona na sesji Rady Miasta Krakowa 4 lutego 2004 r. 2004-02-04
19/XXXV/04Rezolucja Nr 19/XXXV/04 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 stycznia 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Infrastruktury, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego w sprawie podjęcia działań umożliwiających przygotowanie i realizację wschodniego przebiegu krajowej drogi ekspresowej S-7. 2004-01-07
18/XXXIV/03Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 grudnia 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Narodowego Funduszu Zdrowia 2003-12-17
17/XXXII/03Rezolucja Nr 17/XXXII/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 listopada 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 2003-11-19
16/XXXI/03Rezolucja Nr 16/XXXI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 listopada 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przyszłości PHS i Nowej Huty. 2003-11-06


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>