Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 584 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 281-300

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
12/XXVII/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 listopada 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie jednostek organizacyjnych Polskiego Radia 2007-11-28
11/XVI/07Rezolucja Nr 11/XVI/07 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 czerwca 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przyspieszenia rozpatrywania skargi kasacyjnej Miasta Krakowa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczącego uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa. 2007-06-13
10/XIV/07Rezolucja Nr 10/XIV/07 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 maja 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się z apelem do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 ''O transporcie drogowym'' 2007-05-23
9/XIII/07Rezolucja Nr 9/XIII/07 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uchwala niniejszą REZOLUCJĘ 2007-05-09
8/XI/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ 2007-04-25
7/XI/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Instytutu YAD VASHEM w Jerozolimie Rada Miasta Krakowa zwraca się z gorącą prośbą o wyrażenie zgody na użycie przez gminę Kraków nazwy ?Sprawiedliwy wśród Narodów Świata? 2007-04-25
6/XII/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej oraz krakowskich parlamentarzystów w sprawie planowanej likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie. 2007-04-25
5/IX/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 marca 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. 2007-03-28
4/IX/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 marca 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zaproszenia Prezydenta RP do udziału w obchodach jubileuszu 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2007-03-28
3/VII/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 lutego 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ DO RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE W związku z przygotowaniami Polski i Krakowa do eliminacji EURO 2012 zwracamy się do Pana Premiera o wsparcie finansowe realizowanych inwestycji na obiektach sportowych KS Cracovia i TS Wisła. 2007-02-28
2/IV/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 stycznia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Infrastruktury i Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zapewnienia finansowania i realizacji (począwszy od 2007 r.) ok. 6 km krajowej drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa, umożliwiającej połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 79 (ul.Igołomska) 2007-01-10
1/III/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 grudnia 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa z zaniepokojeniem przyjmuje art. 28 ust. 3 Ustawy ''O zasadach prowadzenia polityki rozwoju'' z 6 grudnia 2006 roku. 2006-12-20
54/CXIX/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 października 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Zdrowia RP Rada Miasta Krakowa wyraża stanowczy protest i sprzeciw wobec decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, w której nakazał on Oddziałowi NFZ w Krakowie ''powstrzymanie się od kontraktowania dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2006''. 2006-10-25
53/CXVIII/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 października 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Skarbu Państwa w sprawie lokalizacji na terenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa siedziby holdingu energetycznego 2006-10-11
52/CXIV/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 lipca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Premiera Rządu RP Rada Miasta Krakowa wyraża zdecydowany protest przeciw przygotowanemu przez rząd projektowi podziału unijnych środków finansowych na rozwój regionów, pozbawiającej województwo małopolskie, w tym także Miasto Kraków, funduszy w kwocie przekraczającej miliard złotych. 2006-07-05
51/CXIII/06 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 czerwca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 czerwca 2006 zwraca się do mieszkańców Krakowa o poparcie swoimi podpisami inicjatywy zmiany ustawy o ordynacji wyborczej do rad samorządowych wszystkich szczebli, mającej na celu wprowadzenie wyboru radnych w wyborach większościowych w okręgach jednomandatowych. 2006-06-28
50/CXI/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 czerwca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podziękowania Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za wizytę w Krakowie. 2006-06-07
49/CVII/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie sytuacji kadrowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 2006-04-26
48/CV/06Rezolucja Nr 48/CV/06 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 marca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W Pierwszą Rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 2006-03-29
47/CIII/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 marca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rządowego projektu upowszechniania wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz obowiązkowej zerówki dla pięciolatków od września tego roku. 2006-03-01


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>