Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 584 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 241-260

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
52/LXVIII/09Rezolucja Nr 52/LXVIII/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 kwietnia 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wsparcia dla polskiego sektora stalowego 2009-04-15
51/LXVII/09Rezolucja Nr 51/LXVII/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 kwietnia 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowana do Wojewody Małopolskiego w sprawie przyszłości kamienicy położonej przy ulicy Batorego 3 2009-04-01
50/LXVII/09Rezolucja Nr 50/LXVII/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 kwietnia 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W sprawie przyspieszenia rozpatrywania skargi Miasta Krakowa dotyczącej stwierdzenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie nieważności uchwały Nr LVI/703/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek. 2009-04-01
49/LXVII/09Rezolucja Nr 49/LXVII/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 kwietnia 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie cen energii elektrycznej. 2009-04-01
48/LXVII/09Rezolucja Nr 48/LXVII/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 kwietnia 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2009-04-01
47/LXIV/09Rezolucja Nr 47/LXIV/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 lutego 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do parlamentarzystów Ziemi Krakowskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Ministra Zdrowia w sprawie natychmiastowego podjęcia działań, które wyeliminowałyby legalną promocję i sprzedaż substytutów środków odurzających czy substytutów narkotyków 2009-02-04
46/LXII/09Rezolucja Nr 46/LXII/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 stycznia 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przywrócenia dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli 2009-01-07
45/LXII/09Rezolucja Nr 45/LXII/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 stycznia 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty 2009-01-07
44/LXII/09Rezolucja Nr 44/LXII/09 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 stycznia 2009 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy Zbiornika Wodnego ''Świnna Poręba'' 2009-01-07
43/LX/08Rezolucja Nr 43/LX/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 grudnia 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie organizacji losowania poszczególnych grup eliminacyjnych podczas Euro 2012 2008-12-17
42/LX/08Rezolucja Nr 42/LX/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 grudnia 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie reklam 2008-12-17
41/LX/08Rezolucja Nr 41/LX/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu.17 grudnia 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie pozostawienia w Krakowie siedziby Zakładu Południowego PKP Intercity SA 2008-12-17
40/LX/08Rezolucja Nr 40/LX/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 grudnia 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie obniżenia o rok wieku szkolnego 2008-12-17
39/LVII/08Rezolucja Nr 39/LVII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 listopada 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ambasadora Indii 2008-11-19
38/LVII/08Rezolucja Nr 38/LVII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 listopada 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Marszałka i Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie uznania dnia 10 czerwca za dzień Święta Małopolski 2008-11-19
37/LVII/08Rezolucja Nr 37/LVII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 listopada 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podjęcia starań umożliwiających godną ekspozycją wiernej kopii obrazu Jana Matejki ''Sobieski pod Wiedniem'' 2008-11-19
36/LVI/08Rezolucja Nr 36/LVI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 listopada 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie pozostawienia w Krakowie zasobów - dzieł sztuki Muzeum Czartoryskich w Krakowie. 2008-11-05
35/LVI/08Rezolucja Nr 35/LVI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 listopada 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowana do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wniosku o wsparcie starań Oo. Paulinów w dążeniu do rozbudowy Krypty Zasłużonych. 2008-11-05
34/LIII/08Rezolucja Nr 34/LIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Zwracamy się z apelem do Posłów i Senatorów RP o podjęcie prac ustawodawczych mających na celu objęcie przepisami antykorupcyjnymi zawartymi w artykułach: 24b, 24f ust. l, 24h, 24i ustawy o samorządzie gminnym, przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych gmin 2008-10-08
33/LIII/08Rezolucja Nr 33/LIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zainicjowanie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym 2008-10-08


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>