Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 181-200

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
35/XLIII/12Rezolucja Nr 35/XLIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II skierowaną do Ministra Zdrowia. 2012-04-25
34/XLI/12Rezolucja Nr 34/XLI/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 marca 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie edukacji w Mieście Krakowie. 2012-03-29
33/XL/12Rezolucja Nr 33/XL/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 marca 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Zdrowia w sprawie ułatwienia pacjentom dostępu do leków refundowanych. 2012-03-21
32/XXXIX/12Rezolucja Nr 32/XXXIX/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 marca 2012 r. uchwala niniejszą R E Z O L U C J Ę skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sytuacji finansowej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ''Mazowsze''. 2012-03-07
31/XXXIX/12Rezolucja Nr 31/XXXIX/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 marca 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, Zarządu Województwa Małopolskiego, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP, oraz parlamentarzystów wybranych w okręgu nr 13 w sprawie dofinansowania przygotowanych przez Gminę Miejską Kraków inwestycji w infrastrukturę sportową. 2012-03-07
30/XXXVIII/12Rezolucja Nr 30/XXXVIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 lutego 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa Pana prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka w sprawie zaproszenia - z inicjatywy Rady Miasta Krakowa - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka na sesję Rady Miasta Krakowa. 2012-02-08
29/XXXVII/12Rezolucja Nr 29/XXXVII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 stycznia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Parlamentarzystów RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Zdrowia, Ministra Środowiska w sprawie zmiany przepisów prawnych dotyczących lokalizacji, budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowej. 2012-01-25
28/XXXVII/12Rezolucja Nr 28/XXXVII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 stycznia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa popiera starania Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza zmierzające do zorganizowania w Krakowie Światowych Dni Młodzieży w 2015 roku. 2012-01-25
27/XXXV/12Rezolucja Nr 27/XXXV/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 stycznia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Zarządu Polskiego Radia SA oraz do krakowskich i małopolskich parlamentarzystów w sprawie likwidacji Chóru Polskiego Radia w Krakowie. 2012-01-04
26/XXXIV/11Rezolucja Nr 26/XXXIV/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 grudnia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie poparcia Miasta Zakopane w staraniach o przyznanie prawa organizacji Mistrzostw Świata FIS w Narciarstwie Klasycznym w 2017 r. 2011-12-21
25/XXXIII/11Rezolucja Nr 25/XXXIII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 grudnia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy budowlanej przy ul. Wielopole 15 w Krakowie. 2011-12-07
24/XXXI/11Rezolucja Nr 24/XXXI/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 listopada 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministerstwa Sportu do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP w sprawie rezygnacji z umieszczania na koszulkach Reprezentacji Polski w piłce nożnej wizerunku orła białego w koronie w czerwonym polu, jako godła Rzeczypospolitej Polskiej. 2011-11-14
23/XXVIII/11Rezolucja Nr 23/XXVIII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 października 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krakowskich Posłów, Senatorów, Wojewody Małopolskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utrzymania w Krakowie Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług. 2011-10-26
22/XXVIII/11Rezolucja Nr 22/XXVIII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 października 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Prezydenta Miasta Krakowa, krakowskich posłów i senatorów w sprawie utrzymania finansowania sieci placówek terapii uzależnień w Krakowie. 2011-10-26
21/XXVIII/11Rezolucja Nr 21/XXVIII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 października 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Parlamentarzystów RP w sprawie podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji. 2011-10-26
20/XXIV/11Rezolucja Nr 20/XXIV/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 września 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie objęcia wychowania przedszkolnego subwencjonowaniem z budżetu państwa. 2011-09-14
19/XXIV/11Rezolucja Nr 19/XXIV/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 września 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Zdrowia Rada Miasta Krakowa z najwyższym niepokojem stwierdza, ze finansowanie przez NFZ procedur z zakresu chirurgii klatki piersiowej nie zapewnia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Krakowa w tym zakresie. 2011-09-14
18/XXII/11Rezolucja Nr 18/XXII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 24 sierpnia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie katastrofy lotniczej w dniu 21 sierpnia 2011 r. skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP i Wojewody Małopolskiego. 2011-08-24
17/XXI/11Rezolucja Nr 17/XXI/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 lipca 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego. Rada Miasta Krakowa zwraca się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisanie Capelli Cracoviensis, prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków, na listę samorządowych instytucji kultury, w których dyrektora wybiera się w drodze konkursu. 2011-07-06
16/XIX/11Rezolucja Nr 16/XIX/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 czerwca 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowaną do władz samorządowych Gdańska, Wrocławia, Poznania, Katowic, Lublina, Bydgoszczy, Szczecina, Łodzi. Radni Miasta Krakowa apelują do samorządów, które zostały obarczone koniecznością dokonywania wpłat części swoich dochodów podatkowych na subwencję równoważącą dla biedniejszych samorządów o występowanie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ... 2011-06-29


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>