Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 604 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 161-180

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
27/92Rezolucja nr 27/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 października 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie pomocy dla mieszkańców Osijeku. 1992-10-30
27/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Sprawująca patronat nad Konkursem ?Czy znasz Kraków? Rada Miasta Krakowa wnosi, aby temu Konkursowi nadać status olimpiady tematycznej i konkursu tematycznego. 2004-10-20
27/XLIV/00Rezolucja Nr 27/XLIV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 lutego 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz do Wojewody Małopolskiego 2000-02-23
27/XLVI/08Rezolucja Nr 27/XLVI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 czerwca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wniosku do Rady Ministrów o ustanowienie Programu Wieloletniego finansowanego z budżetu państwa dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. 2008-06-11
27/XVI/95Rezolucja Nr 27/XVI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Rada Miasta Krakowa wyraża gotowość niesienia pomocy materialnej ofiarom katastrofy w Gdańsku. 1995-04-19
27/XXVII/19Rezolucja Nr 27/XXVII/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 października 2019 roku uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do Ministra Finansów w sprawie zmian dotyczących lokalnych podatków. 2019-10-23
27/XXXV/12Rezolucja Nr 27/XXXV/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 stycznia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Zarządu Polskiego Radia SA oraz do krakowskich i małopolskich parlamentarzystów w sprawie likwidacji Chóru Polskiego Radia w Krakowie. 2012-01-04
27/XXXV/16Rezolucja Nr 27/XXXV/16 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 stycznia 2016 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta RP w sprawie: apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beaty Szydło o sfinansowanie budowy na terenie Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Armii Krajowej oraz pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego. 2016-01-13
28/92Rezolucja nr 28/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 listopada 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. 1992-11-27
28/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wniosków Miasta Krakowa o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. 2004-10-20
28/XLV/00Rezolucja Nr 28/XLV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ apel w sprawie hipermarketów prowadzących działalność na terenie Gminy Kraków 2000-03-08
28/XLVII/08Rezolucja Nr 28/XLVII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 czerwca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie umożliwienia Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu uzyskanie środków w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. 2008-06-25
28/XVIII/95Rezolucja Nr 28/XVIII/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Prezydenta Miasta Krakowa do wystąpienia do Wojewody Krakowskiego o pilną weryfikację tras przewozu środków niebezpiecznych i toksycznych środków przemysłowych. 1995-04-26
28/XXVIII/19Rezolucja Nr 28/XXVIII/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 listopada 2019 r. uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w krakowskiej hucie ArcelorMittal. 2019-11-06
28/XXXVII/12Rezolucja Nr 28/XXXVII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 stycznia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa popiera starania Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza zmierzające do zorganizowania w Krakowie Światowych Dni Młodzieży w 2015 roku. 2012-01-25
2/91 Rezolucja nr 2/91 Rezolucja Zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 1991 r. Rada Miasta Krakowa po zapoznaniu się z sytuacją w Republice Litwy protestuje kategorycznie przeciwko podejmowanym w ostatnich dniach akcjom militarnym ZSRR na obiekty publiczne Republiki. 1991-04-26
29/92Rezolucja nr 29/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 listopada 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie udzielenia gwarancji kredytowych na zakup linii COS dla Huty im. T. Sendzimira. 1992-11-27
29/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Zło dobrem zwyciężaj W 20-tą rocznicę męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki 2004-10-20
29/XIX/95Rezolucja Nr 29/XIX/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 maja 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Radni Miasta Krakowa wyrażają swe oburzenie faktem odebrania Gminie Kraków znajdującego się od 4 lat w jej posiadaniu Przedsiębiorstwa Turystyczno-Gastronomicznego ''Wierzynek'' co jest poważnym uszczupleniem majątku Gminy. 1995-05-16
29/XLV/00Rezolucja Nr 29/XLV/00 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 marca 2000 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ apel w sprawie hipermarketów prowadzących działalność na terenie Gminy Kraków 2000-03-08


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>>