Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 589 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 161-180

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
49/LXIII/12Rezolucja Nr 49/LXIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości". 2012-12-19
48/LXIII/12Rezolucja Nr 48/LXIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów 2012-12-19
46/LXII/12Rezolucja Nr 46/LXII Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego 2012-12-05
47/LXII/12Rezolucja Nr 47/LXII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Rządu Republiki Austrii 2012-12-05
45/LXII/12Rezolucja Nr 45/LXII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie: nowelizacji Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.) w zakresie zmiany postanowień art. 37 dotyczących organizacji organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2012-12-05
44/LXII/12Rezolucja Nr 44/LXII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 532 z późn. zm.) w zakresie umożliwienia otrzymania dotacji z budżetu państwa przez gminę, której rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego określonym imiennie repatriantom i do zawarcia, na czas nieok... 2012-12-05
43/LXI/12Rezolucja Nr 43/LXI/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 listopada 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ DO DONALDA TUSKA PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZMIANY DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJACEJ DOTACJI CELOWEJ NA PROPONOWANĄ DOTACJĘ PODMIOTOWĄ 2012-11-21
42/LXI/12Rezolucja Nr 42/LXI/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 listopada 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) w zakresie zmiany postanowień art. 13b dotyczących zasad ustalania wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. 2012-11-21
41/LVIII/12Rezolucja Nr 41/LVIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 października 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie umożliwienia usługowego powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych placówek szkolnych i przedszkolnych podmiotom zewnętrznym. 2012-10-10
40/LVII/12Rezolucja Nr 40/LVII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 września 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowaną do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektora Polskiego Radia Dyrektora Programu I Polskiego Radia w sprawie nadawania krakowskiego hejnału w Polskim Radiu. 2012-09-26
39/L/12Rezolucja Nr 39/L/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 lipca 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta RP oraz Sejmu RP w sprawie: ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. 2012-07-04
38/XLVI/12Rezolucja Nr 38/XLVI/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 maja 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie propozycji lokalizacji nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 2012-05-30
37/XLV/12Rezolucja Nr 37/XLV/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 maja 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do parlamentarzystów ziemi krakowskiej w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 2012-05-16
36/XLIII/12Rezolucja Nr 36/XLIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienie 30. kwietnia Dniem Nowej Huty - Miasta Pracy i Walki - Pamięci i Solidarności. 2012-04-25
35/XLIII/12Rezolucja Nr 35/XLIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II skierowaną do Ministra Zdrowia. 2012-04-25
34/XLI/12Rezolucja Nr 34/XLI/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 marca 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie edukacji w Mieście Krakowie. 2012-03-29
33/XL/12Rezolucja Nr 33/XL/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 marca 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Zdrowia w sprawie ułatwienia pacjentom dostępu do leków refundowanych. 2012-03-21
31/XXXIX/12Rezolucja Nr 31/XXXIX/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 marca 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, Zarządu Województwa Małopolskiego, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP, oraz parlamentarzystów wybranych w okręgu nr 13 w sprawie dofinansowania przygotowanych przez Gminę Miejską Kraków inwestycji w infrastrukturę sportową. 2012-03-07
32/XXXIX/12Rezolucja Nr 32/XXXIX/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 marca 2012 r. uchwala niniejszą R E Z O L U C J Ę skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sytuacji finansowej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ''Mazowsze''. 2012-03-07
30/XXXVIII/12Rezolucja Nr 30/XXXVIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 lutego 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa Pana prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka w sprawie zaproszenia - z inicjatywy Rady Miasta Krakowa - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka na sesję Rady Miasta Krakowa. 2012-02-08


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>