Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 161-180

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
113/CXIV/98Rezolucja Nr 113/CXIV/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 kwietnia 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przywrócenia pierwotnych ustawowych warunków dla funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. 1998-04-22
116/CXVI/98Rezolucja Nr 116/CXVI/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 maja 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Ryszarda Kuklińskiego. 1998-05-08
114/CXVI/98Rezolucja Nr 114/CXVI/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 maja 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie gospodarki nieruchomościami komunalnymi. 1998-05-08
115/CXVI/98Rezolucja Nr 115/CXVI/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 maja 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie znieważania świąt narodowych. 1998-05-08
117/CXXII/98Rezolucja Nr 117/CXXII/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 czerwca 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przyspieszenia realizacji zadań drogowych w Krakowie. 1998-06-18
1/IV/98Rezolucja Nr 1/IV/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 listopada 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zarezerwowania w budżecie miasta Krakowa na 1999 rok środków finansowych na potrzeby oświaty z przeznaczeniem na dożywianie dzieci będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 1998-11-25
2/V/98Rezolucja Nr Rezolucja Nr 2/V/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 grudnia 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie nowelizacji ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. 1998-12-16
3/VI/98Rezolucja Nr Rezolucja Nr 3/VI/98 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 grudnia 1998 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wprowadzenia do przyszłorocznego budżetu Państwa subwencji na Festiwal Kraków 2000. 1998-12-23
5/X/99Rezolucja Nr 5/X/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 lutego 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie sytuacji w Cementowni - Nowa Huta. 1999-02-17
4/X/99Rezolucja Nr Rezolucja Nr 4/X/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 lutego 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie poparcia idei organizacji Igrzysk Zimowych 2006 w Polsce. 1999-02-17
6/XII/99Rezolucja Nr 6/XII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 3 marca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie sytuacji ekonomicznej regionu małopolskiego oraz restrukturyzacji Huty im. T. Sendzimira w Krakowie. 1999-03-03
7/XVI/99Rezolucja Nr 7/XVI/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 kwietnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie apelu Rady Miasta Krakowa do mieszkańców Miasta w sprawie konfliktu w Kosowie 1999-04-21
8/XVII/99Rezolucja Nr 8/XVII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 kwietnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Polaków zamieszkałych na Białorusi. 1999-04-28
9/XVII/99Rezolucja Nr 9/XVII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 kwietnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wprowadzenia dodatkowych uregulowań w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 1999-04-28
11/XXIV/99Rezolucja Nr 11/XXIV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 czerwca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zwiększenia dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 1999-06-23
12/XXIV/99Rezolucja Nr 12/XXIV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 czerwca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie udziału samorządów w prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz w sprawie przekazania Gminie Kraków pakietu akcji Elektrociepłowni "Kraków" S.A. 1999-06-23
10/XXIV/99Rezolucja Nr 10/XXIV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 czerwca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie możliwości rewitalizacji Nowej Huty. 1999-06-23
13/XXV/99Rezolucja Nr 13/XXV/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Zakładowego Robotniczego Klubu Sportowego "Sparta" w Krakowie. 1999-07-07
15/XXVII/99Rezolucja Nr 15/XXVII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 sierpnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 1999-08-30
14/XXVII/99Rezolucja Nr 14/XXVII/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 sierpnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podjęcia działań ograniczających zagrożenie praktykami satanistycznymi. 1999-08-30


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>